Φρέζες καρβιδίου με κυλινδρική κεφαλή. F = Πυκνή, Μ = Μεσαία, C = Αραιή

SKU
A1625M06E
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
A1625M06E 16 mm 25 mm 6 mm 65 mm M X 28/14 7016 g