Φρέζες καρβιδίου με κυλινδρική κεφαλή. F = Πυκνή, Μ = Μεσαία, C = Αραιή

SKU
A1020M06D
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
A1020M06D 10 mm 20 mm 6 mm 60 mm M D 20/20 30 g