Φρέζες καρβιδίου με κυλινδρική κεφαλή. F = Πυκνή, Μ = Μεσαία, C = Αραιή

SKU
A0820M06DE
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
A0820M06DE 8 mm 20 mm 6 mm 60 mm M DE 18/18 30 g