Φρέζες καρβιδίου με κυλινδρική κεφαλή. F = Πυκνή, Μ = Μεσαία, C = Αραιή

SKU
A0618M03X
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
A0618M03X 6 mm 18 mm 3 mm 52 mm M X 18/9 22 g