Φρέζες καρβιδίου με κυλινδρική κεφαλή. F = Πυκνή, Μ = Μεσαία, C = Αραιή

SKU
A0616M06D
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
A0616M06D 6 mm 16 mm 6 mm 50 mm M 16/16 20 g