Φρέζες καρβιδίου με κυλινδρική κεφαλή. F = Πυκνή, Μ = Μεσαία, C = Αραιή

SKU
A0616M03X
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
A0616M03X 6 mm 16 mm 3 mm 50 mm M X 16/8 18 g