Φρέζες καρβιδίου με κυλινδρική κεφαλή. F = Πυκνή, Μ = Μεσαία, C = Αραιή

SKU
A0613M03
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
A0613M03 6 mm 13 mm 3 mm 48 mm M 16 15 g