Φρέζες καρβιδίου με κωνική κεφαλή με αιχμηρή μύτη. F = Πυκνή, Μ = μεσαία, C = Αραιή

SKU
M0618M06D
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
M0618M06D 6 mm 18 mm 6 mm 48 mm M D 16 / 16 20 g