Φρέζες καρβιδίου με κωνική κεφαλή με αιχμηρή μύτη. F = Πυκνή, Μ = μεσαία, C = Αραιή

SKU
M0310M03D
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
M0310M03D 3 mm 10 mm 3 mm 40 mm M D 14 / 14 10 g