Φρέζες καρβιδίου με κωνική κεφαλή 90º. F = Πυκνή, Μ = μεσαία, C = Αραιή

SKU
K1612M08X
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
K1612M08X 16 mm 12 mm 8 mm 52 mm M X 27 / 13 40 g