Φρέζες καρβιδίου με κωνική κεφαλή 90º. F = Πυκνή, Μ = μεσαία, C = Αραιή

SKU
K1008M06X
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
K1008M06X 10 mm 8 mm 6 mm 48 mm M X 21 / 11 30 g