Φρέζες καρβιδίου με κωνική κεφαλή 60º. F = Πυκνή, Μ = μεσαία, C = Αραιή

SKU
J1616M08X
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
J1616M08X 16 mm 16 mm 8 mm 56 mm m x 27 / 13 40 g