Αρθρωτή λαβή

SKU
8170-1/2
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
8170-1/2 900 mm 2420 g