2 σε 1 ελαιοσυλλέκτης με χωρητικότητα 90L μεθάλαμο ελέγχου

SKU
BOD8903A
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
BOD8903A 1340-1700 mm 608 mm 36,17 kg