fi / fi

KILPAILUN SÄÄNNÖT « Bahco Heroes -Kilpailu »

1 - JÄRJESTÄVÄ YHTIÖ

SNA Europe Finland Y-tunnus 1098554-4 Lukkoilantie 26, 42100 Jämsä (“Järjestävä yhtiö”), järjestää markkinointikampanjan ("Kilpailu") 1. huhtikuuta alkaen ja 31. elokuuta 2020 saakka. Tämä markkinointikampanja muodostuu Kilpailusta, johon voi osallistua täyttämällä lomakkeen verkkosivustolla www.bahco.com. Lomakkeen täyttämällä henkilö osallistuu palkinnon arvontaan.

 

2 - OSALLISTUMINEN

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat, 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua Järjestävän yhtiön työntekijät, henkilöt, jotka osallistuvat suoraan tai epäsuorasti Kampanjan suunnitteluun, toteutukseen tai hallinnointiin, eivätkä tällaisten henkilöiden lähiomaiset. Yksi henkilö voi osallistua Kilpailuun yhden kerran (sama etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite) sen voimassaolon aikana. Järjestävä yhtiö pidättää oikeuden varmistaa, että voittajat ovat noudattaneet Kilpailun sääntöjä, sillä sääntöjenvastainen osallistuminen johtaa kilpailusta hylkäämiseen ja palkinnon peruuttamiseen.

 

3 - KILPAILUN JULKISTAMINEN

Kilpailua mainostetaan yleisölle verkkosivustolla www.bahco.com sekä muiden mainosvälineiden välityksellä.

 

4 - KILPAILUN KUVAUS

Henkilö voi osallistua Kilpailuun vastaamalla ensin kysymykseen ja täyttämällä tämän jälkeen lomakkeen Bahcon verkkosivustoilla. Vain kysymykseen onnistuneesti vastanneet osallistujat otetaan huomioon arvonnassa. Voittajia arvotaan yhteensä kolme kappaletta viimeistään 31. elokuuta 2020.

 

5 - EHDOT KILPAILUUN OSALLISTUMISEKSI

Jokainen osallistuja voi rekisteröityä vain yhden kerran ja useammat osallistumisyritykset poistetaan automaattisesti verkkosivustolta.  

 

6 - PALKINNOT  

Kilpailun palkintoina ovat:

  1. Alumiinivene
  2. BBQ -tarvikekärry
  3. SUP-lauta

 

7 - OSALLISTUMISVAATIMUKSET

Osallistuakseen Kilpailuun henkilön on rekisteröidyttävä Kilpailuun sen voimassaoloaikana verkkosivustolla https://www.bahco.com/fi_fi/bahco-heroes

 

ja sen jälkeen syötettävä lomakkeeseen etu- ja sukunimensä sekä sähköpostisoitteensa. Osallistuminen ei edellytä tuotteiden ostamista.

 

8 - VOITTAJIEN ARVONTA

Järjestävä yhtiö suorittaa arvonnan 31. elokuuta mennessä kysymykseen oikein vastanneiden kesken (ks. Kohdat 4 ja 5). Arvonnan suorittamisen jälkeen voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti heidän osallistumisen yhteydessä ilmoittamansa sähköpostin välityksellä.  

 

9 - PALKINNON TOIMITTAMINEN

Kun voittajiin otetaan sähköpostitse yhteyttä, heitä pyydetään ilmoittamaan tarkempia tietoja palkinnon toimittamiseksi. Mikäli palkinnon voittajaa ei tavoiteta 15 vuorokauden kuluessa sähköpostin lähettämisestä, voittajalle lähetään uusi sähköposti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 15 vuorokauden kuluessa toisenkaan sähköpostin lähettämisestä, palkinto katsotaan menetetyksi eikä sitä aseteta uudelleen Kilpailuun.

 

10- PALKINTOJEN SAATAVUUS

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi niiden arvoa vastaavaksi eikä muuhun hyödykkeeseen, eivätkä ne ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle. Järjestävä yhtiö voi kuitenkin korvata palkinnot toisilla saman arvoisilla tai arvokkaammilla palkinnoilla, mikäli se on välttämätöntä Järjestävästä yhtiöstä riippumattomista olosuhteista johtuen.

 

11 - VOITTAJIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Järjestävän yrityksen Kilpailuun liittyvät päätökset ovat lopullisia ja sitovia eikä niistä käydä kirjeenvaihtoa. Tieto voittajien nimistä on mahdollista saada lähettämällä leimattu ja osoitteeseen SNA Europe Finland – Lukkoilantie 26, 42100 Jämsä osoitettu kirje tai sähköpostitse info.fi@snaeuroope.com 60 vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä.

 

12 - SÄÄNNÖT

Osallistumalla Kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan Kilpailun sääntöjä. Säännöt ovat saatavilla maksutta verkkosivustolla www.bahco.com tai osoitteessa SNA Europe Finland – Lukkoilantie 26, 42100 Jämsä.

 

13 - AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET

Kilpailuun osallistumiseen tarvittavasta internet-yhteydestä aiheutuvia kuluja ei korvata.

 

14 - VILPILLINEN MENETTELY

Järjestävä yhtiöllä on osallistumisen tai voittajien valinnan yhteydessä ilmenevän vilpillisen menettelyn johdosta oikeus perua Kilpailu kokonaan tai osittain. Järjestävä yhtiö pidättää myös oikeuden olla jakamatta palkintoa vilpillisesti toimineelle osallistujalle ja/tai nostaa asiasta kanne kyseistä osallistujaa vastaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

15 - YLIVOIMAINEN ESTE

Järjestävä yhtiö pidättää oikeuden lyhentää kilpailun voimassaoloa, tehdä muutoksia kilpailuun ja peruttaa kilpailun ylivoimaisen esteen ilmaantuessa. Yhtiö ei ole vastuussa tällaisista tilanteista.

 

16 - VASTUU

Osallistuminen Kilpailuun internetin välityksellä merkitsee internetin ominaisuuksien ja rajoitusten hyväksymistä, etenkin teknisen suorituskyvyn, vastaamisaikojen pyyntöihin tai kysymyksiin ja tietojen siirron osalta. Suojauksen puuttuminen tietyn tiedon osalta mahdollisia väärinkäytöksiä ja internetissä leviävän viruksen aiheuttamaa tiedon saastumista vastaan ei miltään osin aseta Järjestävää yhtiötä vastuuseen. Järjestävä yhtiö ei ole vastuussa internetyhteyden katkeamisesta tai osallistumisen muutoksista (verkkoviestintä, verkon kaatuminen) tai yleisemmin mistään internetin häiriöistä. Järjestävä yhtiö ei ole vastuussa postitoiminnan häiriöistä, etenkään tilanteissa, joissa palkinnot katoavat toimituksen aikana, niitä ei vastaanoteta, ne ovat vahingoittuneita tai kun niiden toimitus viivästyy. Niin ikään Järjestävä yhtiö ei ole vastuussa, mikäli palkinnot on toimitettu väärin osallistujien toimittamien virheellisten tietojen vuoksi tai jos osallistujat eivät ole saaneet palkintoja postin asettamassa määräajassa.

 

17 - HENKILÖTIEDOT

Osallistuvien henkilöiden henkilötietojen käyttö on välttämätöntä Kilpailun tehokkaaksi hallitsemiseksi, kuten palkintojen toimittamisen varmistamiseksi. Henkilötietoja käyttää Järjestävä yhtiö ja tarvittaessa sen yhtiökumppanit, Kilpailun toteuttamiseen liittyviin tarkoituksiin sekä tarvittaessa sen mahdollistamiseksi, että Järjestävä yhtiö voi lähettää kaupallisia viestejä ja tietoa sitä pyytäneille osallistujille. Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (EU) 2016/679 (27.4.2016) mukaisesti osallistujilla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tietojen poistamiseen osittain tai kokonaisuudessaan. Osallistujat voivat käyttää näitä oikeuksiaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  info@bahco.com tai olemalla yhteydessä SNA Europe Finlandiin – Lukkoilantie 26, 42100 Jämsä. Henkilöt, jotka käyttävät vastustamisoikeuttaan ennen Kilpailun päättymistä, eivät voi osallistua Kilpailuun ja vastaanottaa palkintoa. Lisätietoja tavastamme käsitellä henkilötietojasi löydät osoitteesta https://www.bahco.com/int_en/privacy-policy.

 

18 - SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Kilpailuun ja näiden sääntöjen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.  Kaikki Kilpailuun liittyvät väitteet ja vaatimukset tulee lähettää Järjestävälle yhtiölle sähköpostitse info.fi@snaeurope.com tai osoitteeseen SNA Europe Finland – Lukkoilantie 26, 42100 Jämsä.