Meidän arvomme

Ympäristö, terveys ja turvallisuus politiikka

Me olemme sitoutuneet tinkimättömästi tuotteisiin ja työpaikka turvallisuuteen.

Pyrimme suojelemaan ympäristön laadun ja julkisen hyvinvoinnin, yhteisössämme ja toteuttamaan ympäristönäkohdat estääksemme, lieventääksemme ja tarvittaessa, muuttaaksemme yhteisön ympäristö vaikutukset.

Uskomme että on tärkeää turvata luonnonvarat ja että ympäristötavoitteet voidaan ja pitäisi olla yhtenäiset taloudellisen terveyden kanssa.

Meidän asenne ympäristö, terveys & turvallisuus seikkoihin ulottuu kaikkeen toimintaamme, tuottekehitykseen ja toimintaketjun kehityksen edistämikseksi.

Laajuus ja operatiivinen kontrolli

Täydellinen kontrolli, sijaintimme, ympäristö, terveys & turvallisuus strategiamme vahvistaa noudattamisen kaikissa paikallisen, valtion ja hallituksen ohjesäännöissä vähintään vaaditaan. Kaikki osa-alueet meidän tuotannassa ja palvelussa on arvioitu. 

Rajoitetut tavarantoimittajamme Me rohkaisemme toimittajia omaksumaan samanlaisia ohjelmia kuin meillä aina kun mahdollista, ja tarjota apua heille tässä yrityksessä.

Tuotteemme Me arvioimme uuden tuotteen suunnittelu ja kehittämisprosessin vaikutukset.

Objektiivit

Ympäristöystävällisyys

 • Kasvihuonepäästöt - Olemme aktiivisesti tutkimassa erilaisia energiantuottotapoja ja pyrimme siellä missä mahdollista toimimaan etiikan mukaisesti.

 • Teollinen jäte - Toimimme paikallisten jätteidenlajittelusäädösten mukaisesti. Pyrimme tekemään mahdollisimman vähän teollista jätettä.

 • Kierrätettävä jäte - Kierrätämme kaiken raakamateriaalin mikä mahdollista.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

 • Maailmanlaajuiset turvallisuus pisteet - Analysoimme jokaisen tapahtuvan onnettomuuden. Käymme ne läpi tarkasti jotta voimme parantaa turvallisuutta.

 • Kuolemantapaukset ja vakavat onnettomuudet - Päämäärämme on välttyä kaikilta vakavilta onnettomuuksilta sekä kuolemantapauksilta.

 • Valvontatoimet ja määräykset/Poikkeustapaukset - Pyrimme estämään kaikki poikkeamat. Teemme vuosittaisia tutkimuksia tästä.

Tavarantoimittajat

 • Monimuotoisuus - Kaikilla yrityksemme työntekijöillä ja aloilla on mahdollisuus nähdä sopimukset ja yrityksen mahdollisuudet.

Tuotteet

 • Turvallisuus - Me tarjoamme tuotteita joissa on korkealuokkaiset turvallisuussäädökset ja kerromme asiakkaille näiden asiallisesta käytöstä.

 • Suunniteltu kestämään - Suunnittelemme tuotteemme niin, että emme kuormita maapalloa ja ne kestävät kovaakin käyttöä.

Laatufilosofia

Meidän laatupolitiika on:

 1. Sellainen, jossa kaikki työntekijät osaavat toimittaa parhaimpia tuotteita ja palveluja, jotka jatkuvasti täyttävät tai ylittävät asiakkaidemme odotukset ja tavoitteemme, ja  työskentelevät meidän laatujärjestelmän ISO 9001 mukaisesti.

 2. Hyvässä työilmapiirissä työskennellessä ja tekemällä oikein heti ensimmäiselle kertaa saamme tehtyä tilaukset ajallaan ja toimitettua ne myös ajallaan .

RCI Filosofia

SNA Europen RCI Filosofian määräysten mukaisesti jokainen prosessi tehdään kokoajan parantaen laatua ja tehdään odotusten mukaisesti:

 • Tarjoamme SNA Europen mukaisesti turvallisen ja ergonomisen työpaikan.

 • Tarjoamme asiakkaiden tarpeita tyydyttävät tuotteet

 • Tarjoamme palvelun joka tyydyttää asiakkaan toimituspyynnöt

 • Parannamme SNA Euroopan tehokkuutta joka antaa kilpailuetua

 • Pyrimme täydellisyyteen

SNA Europen johto on lupautunut johtamaan kokoajan parempiin tuotteisiin. Lue lisää.. 

Suhde toimittajiin ja asetusten noudattaminen

SNA Europe on laatinut hankinta menettelyjä koskevat säännöt voidakseen toteuttaa reilut ja oikeudenmukaiset liiketoimet läpi tuotantoketjun. Säännökset kattavat lainsäädännön-, ihmisoikeuksien-, työ-, turvallisuus-, terveys- ja ympäristöseikat kuten kemikaalisisältöjen riskien hallinta ja tietoturva. SNA Europe jatkuvasti parantaa sosiaalisesti vastullista hankintaosastoa hankkimalla ymmärrystä ja käytännön tukea tavarantoimittajille ja rakentamalla vahvaa kumppanuutta.

SNA Europe toteuttaa oikeudenmukaista ja puoleetonta liiketoimintaa tarjoamalla tasavertaiset mahdollisuudet kaikille toimittajille (myös potentiaalisille ehdokkaille) sisäisten menettelyjen mukaan. SNA Europe aloittaa ja jatkaa liiketoimintaa toimittajien kanssa joka kattaa arviointi kriteerit, joihin kuuluu lakien ja sosiaalisten normien noudattaminen, ympäristönsuojelu, oikea tietoturva, tekijänoikeuksien kunnioittaminen, järkevä ja vakaa yrityksen johto, ylivoimainen teknologininen kehittyminen, oikea hinta, laatu ja vakaa toimituskyky.

SNA Europe pyrkii turvaamaan oikeaan hinnan ja laadun, jotta voidaan tarjota asiakkailleen vakaa tarjonta oikeista tuotteista, ja varmistetaan, että SNA Europe saa täyden luottamuksen asiakkailtaan ympäri maailmaa.

SNA Europe ei hyväksy työntekijöiden olevan henkilökohtaisissa yhteyksissä ja suhteissa minkään tavarantoimittajan kanssa.

Toimittajat käyttävät alihankkijoita tarjota tavaroita ja palveluja SNA Europe vastaa myös että alihankkijat noudattavat näitä säädöksiä. Lue lisää...

Käytännönsäännöt ja etiikka

Meillä SNA Europessa on vahva kunnioitus korkeita etiikan sääntöjä kohtaan joita pääasiassa ajaa rehellisyys ja periaatteet. Nämä sanat määrittelevät keitä olemme miten me käyttäydymme. Se tarvitsee halua toimia niiden mukaisesti ja toimia korkean etiikan mukaisesti kaikessa mitä me teemme. Teemme päätöksiä joka päivä, suurimman osan helppoja. Mutta hankalempiin tilanteisiin meillä on tarkat raamit joita noudattaa ja kuinka toimia yritysmaailmassa. Kuuluessamme Snap-on Oy:hyn, seuraamme ns. "Code of Business Conduct" joka löytyy seuraavilla kielillä; Kiina, Hollanti, Englanti, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Portugali, Espanja, Ruotsi ja Venäjä.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

Kyseinen koodi sisältää kaikki tärkeimmät aspektit työelämään ja antaa SNA Europelle raamit joiden mukaan toimia. Lue lisää...