dk / da

Regler for deltagelse i konkurrence og privatlivspolitik

Konkurrencen arrangeres af SNA Europe (Denmark) A/S, CVR-nummer 55540012, Vallensbækvej 40, 2605 Brøndby, med henblik på at promovere professionelle håndværktøjer fra Bahco.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer deltageren at være bundet af nedenstående regler og politik vedr. personlige oplysninger.

  1. Hvem kan deltage?

Konkurrencen på vores hjemmeside er åben for alle personer bosiddende i Danmark i alderen 25 år eller derover og som har haft kørekort i minimum 5 år, er dansk statborger og bor i Danmark. Ansatte hos SNA Europe, deres familie eller samboende, tilknyttede virksomheder, disses associerede selskaber og datterselskaber, familier eller nogen anden med professionel tilknytning til denne konkurrence kan ikke deltage.

 

Konkurrencen på vores Facebook-side #bahcodanmark er åben for alle personer bosiddende i Danmark i alderen 18 år eller derover. Ansatte hos SNA Europe, deres familie eller samboende, tilknyttede virksomheder, disses associerede selskaber og datterselskaber, familier eller nogen anden med professionel tilknytning til denne konkurrence kan ikke deltage.

  1. Varighed og krav for deltagelse

Konkurrencen er åben fra 6. januar 2020 til 31. marts 2020. Kravet for deltagelse består i at udfylde tilmeldingsformularen med sandfærdige oplysninger samt kontaktoplysninger på kampagnens websted. Kun gyldige registreringer fuldført senest den 31. marts 2020 kl. 23.59 oprettet af deltagere, som opfylder konkurrencens betingelser, deltager i lodtrækningen.

  1. Lodtrækning

Vinderen af hovedpræmien udvælges tilfældigt på baggrund af en lodtrækning. Denne lodtrækning finder sted primo april 2020.

I kampagneperioden kan du poste billeder på vores Facebook-side #bahcodanmark og hver uge trækkes der lod om lækkert værktøj fra Bahco. Lodtrækningen finder sted hver fredag. Vinderne fra de foregående uger vil blive sorteret fra.

  1. Præmierne

Hovedpræmien er en Mercedes X-klasse på papegøjeplader, som vinderen af konkurrencen vinder brugsretten over i 6 måneder eller (12.000 km). SNA Europe (Denmark) A/S betaler leasingafgiften i 6 måneder eller (12.000 km), inklusive forsikring og grøn ejerafgift. Vinderen/brugeren betaler selv brændstof og eventuelle skader som ligger udover almindelig slidtage ved aflevering af bilen. Bilen er udstyret med logo fra Bahco. Disse logo forpligter vinderen sig til, at lade sidde på bilen i de 6 måneder, vinderen har råderet over bilen.
Bilen skal således stadig have disse logos ved aflevering af bilen efter endt kørselsperiode på 6 måneder eller 12.000 km. Foto af bil kan afvige fra endelig model.

  1. Information til vindere

Vinderne får direkte besked herom pr. e-mail eller via. privat besked på Facebook. Hvis en eller flere af disse personer ikke reagerer på denne e-mail eller privat besked inden [2] hverdage efter henvendelsen, bortfalder hans/hendes status som vinder. Da udtrækkes og kontaktes en eller flere nye vindere. For den eller de nye vindere gælder da samme procedure som den netop beskrevne.

  1. Offentliggørelse

Vinderen accepterer, at hans/hendes fornavn og hjemby vil blive publiceret på konkurrencens websted, sociale mediekanaler og evt. øvrige medier, som SNA Europe vælger at gøre brug af i op til to (2) uger.

  1. Andre forhold

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderne får tilsendt deres præmier til deres adresse i Danmark.

Dubletter vil blive fjernet automatisk fra siden. Ligeledes kan Bahco beslutte at fjerne indhold fra siden, hvis det betragtes som upassende og / eller stødende.

SNA Europe er ikke ansvarlig for ukorrekte kontaktoplysninger som angivet af deltagere. SNA Europe forbeholder sig ret til at diskvalificere deltagere, hvis der angives falske oplysninger, eller hvis der i øvrigt er mistanke om snyd eller forsøg på bedrageri.

Klager eller bemærkninger vedr. denne kampagne kan sendes til info.dk@snaeurope.com med "Bahco Heroes" i emnelinjen, en klar beskrivelse af problemstillingen samt navn og kontaktoplysninger. Hvert enkelt kommunikationstilfælde behandles individuelt og hurtigst muligt.

 

 

Politik angående personlige oplysninger

De praksisser for personlige oplysninger, der fremgår af denne politik, er alene gældende for denne konkurrence. Andre selskaber og websteder i SNA Europe-koncernen kan have andre praksisser. Hvis du besøger disse øvrige websteder, bedes du gennemlæse politikkerne vedr. personlige oplysninger som opslået på disse websteder.

Vores forpligtelser i forhold til personlige oplysninger

Vi har forpligtet os til at værne om dine personlige identificerbare oplysninger. Som en del af vores forpligtelse til at værne om dine personligt identificerbare oplysninger tilvejebringer vi denne notits, som forklarer vores praksisser vedr. onlineinformation samt de valg, du kan træffe omkring den måde, hvorpå dine oplysninger indsamles og anvendes på dette websted.

De oplysninger, vi indsamler

Når du besøger webstedet [angiv websted, hvor konkurrencen markedsføres], forbliver du generelt anonym, men før du kan deltage i konkurrencen, skal du angive personligt identificerbare oplysninger. De typer personligt identificerbare oplysninger, der indsamles på disse sider, kan omfatte navn, fødselsdato, IP-adresse, adresse, e-mail, telefonnummer og bopælsland.

Den måde, vi anvender information på

Vi anvender information, du bidrager med, til at kommunikere med dig, f.eks. i forhold til at besvare de
e-mail og den korrespondance, vi modtager.

Derudover vil de personlige data, der registreres med henblik på at administrere konkurrencen, kun blive anvendt af SNA Europe i løbet af kampagneperioden, og opbevares i maks. to (2) måneder efter afslutningen. De personlige data afsløres ikke over for tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at levere præmier.

Vi afslører muligvis også personligt identificerbare oplysninger i forbindelse med retssager, eller når vi i god tro formoder, at lovgivningen kræver det, f.eks. som reaktion på en retskendelse, en stævning eller en anmodning fra et retshåndhævende organ.

Vi anvender eller deler ikke personligt identificerbare oplysninger indsendt til os online til formål, der ikke er relateret til dem, der er beskrevet ovenfor, uden først at give dig mulighed for at trække dit samtykke til sådan ikke-relateret brug tilbage eller forbyde den på anden måde.

Tilpasning og aggregerede data

Vi anvender ikke-identificerbare og aggregerede oplysninger til at forbedre designet af vores websted samt til at indsamle information om produktadministration og -udvikling hos SNA Europe. Vi fortæller f.eks. muligvis vores salgs- og marketingpersonale, at X antal individer har besøgt et bestemt område på vores websted i løbet af et givent tidsrum, men vi afslører ikke noget, der kan anvendes til at identificere disse individer. Disse aggregerede oplysninger deles muligvis også med distributører eller forhandlere.

Vores forpligtelser i forhold til datasikkerhed

Vi har iværksat fysiske, elektroniske og administrative procedurer til at beskytte og værne om de oplysninger, vi indsamler online.

Cookies

Vi anvender ikke cookies på dette websted.

Politik vedr. beskyttelse af børns personlige oplysninger

SNA Europe har ikke til hensigt at indsamle personlige oplysninger om børn på dette websted.

Sådan kontakter du os

Hvis du har øvrige spørgsmål eller er i tvivl om noget omkring disse politikker vedr. personlige oplysninger, eller hvis du ønsker, at dine personligt identificerbare oplysninger slettes fra vores fortegnelser, bedes du sende en e-mail til info.dk@snaeurope.com med "Bahco Heroes" i emnelinjen, en klar beskrivelse af problemstillingen samt navn og kontaktoplysninger. Hvert enkelt kommunikationstilfælde behandles individuelt og hurtigst muligt. Du kan også ret til indsigt, ligesom du kan kræve oplysninger rettet eller gøre indsigelse mod den måde, hvorpå dine oplysninger bliver behandlet.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Danmark.