SPILLEREGLER « The Original By Bahco 2018 »

1 - ORGANISERENDE VIRKSOMHED. Virksomheden SNA Europe [Denmark] A/S, Vallensbækvej 40, 2605 Brøndby (herefter ”Arrangøreren”), organiserer i perioden fra den 1. oktober 2018 kl. 00:01 til den 31. december 2018 kl. 23:59 (“konkurrencens varighed”) en nordisk konkurrence med navnet “The Original By Bahco 2018” (“konkurrencen”) på det websted, der er tilgængeligt på følgende intereisenødvendigheterrnetadresse: www.bahco.com/da-dk/the-original (“Hjemmesiden”). Konkurrencen for deltagerne vil bestå i at indsende forslag til det næste ”Bahco” original værktøj så vi kan udvælge en vinder.

 

2 - DELTAGELSE. Konkurrencen er tilgængelig for alle voksne personer – “Deltageren” – (18 år og derover), der er bosiddende i Sverige, Danmark, Norge og Finland undtagen medarbejdere i den organiserende virksomhed, personer, der direkte eller indirekte har deltaget i konkurrencens tilblivelse, i fremstillingen eller administrationen af konkurrencen samt disses direkte familiemedlemmer. Der kan højst deltage én (1) gang pr. person (samme efternavn, samme fornavn og samme e-mailadresse) i løbet af konkurrencen. Den organiserende virksomhed forbeholder sig retten til at bekræfte, at vinderne deltager i konkurrencen i overensstemmelse med de gældende regler, da deltagere, der ikke overholder de gældende regler, vil blive diskvalificeret og derfor ikke kan modtage deres præmie.

 

3 - OFFENTLIGGØRELSE AF KONKURRENCEN. Konkurrencen bliver offentligt annonceret via webstedet og øvrige reklamemedier.

 

4 - BESKRIVELSE AF KONKURRENCEN. Arrangøren ønsker at markedsføre Bahco-mærket ved at indsamle de bedste forslag til den næste "Bahco" Original "værktøj samt svar på tre spørgsmål. Deltageren får adgang til denne konkurrence og kan indsende forslag og besvar de tre spørgsmål via den specielle side på hjemmesiden. Når deltageren har udfyldt deltagerformular (se afsnit 7 nedenfor) kan indsende dette forslag og besvare de tre spørgsmål. Hver måned i kampagnen 01/10-2018 til 31/12-2018 vil der blive fundet en vinder, hvilken vil få nogle rigtige Bahco originaler. I slutningen af kampagneperioden vil en enlig vinder blive fundet blandt dem der konkurrerer, som modtager en Premium værkstedsvogn fyldt med værktøjer, til en værdi af kr. 14.000, - inklusive moms

 

5 - BETINGELSER FOR DELTAGELSE I KONKURRENCE OG BRUG AF DELTAGERINDHOLD. Hver deltager kan kun tilmelde sig én gang, og dubletter af uploadede tilmeldelser vil automatisk blive fjernet fra webstedet. Desuden kan SNA Europe beslutte at fjerne indhold fra webstedet, hvis det anses for upassende og/eller eksplicit.

 

Ved at indsende indhold og billedet på hjemmesiden yder deltagerne hermed arrangøren en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, underlicenserbar og overdragelig licens til at udnytte, reproducere, repræsentere, formidle offentligheden og på anden måde anvende det nævnte indhold og Billede (inklusive deres billede og/eller tredjeparts billede), i ethvert medie, herunder men ikke begrænset til hjemmesiden og arrangørens sociale mediekanaler, i ethvert format, ved ethvert middel og processer i hele konkurrencen og en periode på et (1) år efter afslutningen af konkurrencen, til salgsfremmende og ikke-kommercielle formål, herunder uden begrænsning med henblik på konkurrencen. Deltagerne garanterer, at billeder (inklusiv deres billede og/eller tredjeparts billede), som de indsender på konkurrencens hjemmeside, ikke indeholder noget tredjepartsmateriale, der kan være beskyttet af enhver intellektuel ejendomsret eller anden ejendomsrettighed, medmindre Deltagere har fået en udtrykkelig forudgående tilladelse fra de retmæssige ejere eller rettighedshavere af nævnte tredjepartsmateriale til at udnytte det samme i forbindelse med konkurrencen, som omfatter retten for deltagerne til at give ovennævnte licens til arrangøren.

 

Deltagerne garanterer også, at indholdet og billede (inklusiv deres billede og/eller tredjeparts billede) de indsender ikke krænker eller krænker tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred og/eller personlighedsrettigheder, og at de ikke vil indsende noget billede eller andet indhold, der strider mod arrangørens adfærdsmæssige retningslinjer, som er som følger:

 

* Ingen krænkende aktivitet, herunder krænkelse af tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred eller personlighedsrettigheder, udføres af deltagerne i forbindelse med driften og på hjemmesiden, og tredjepartsrettigheder skal til enhver tid respekteres og overholdes. Organiseringsselskabet forbeholder sig ret til at fjerne ethvert indhold indsendt af deltagere, herunder ethvert billede, som sandsynligvis vil krænke tredjepartsrettigheder uden forudgående varsel til deltager eller nogen form for formalitet.

* Deltagerne må ikke indsende, dele, forsyne og på anden måde anvende indhold, der er pornografisk, seksuelt eksplicit, voldelig, racistisk eller på nogen måde betragtes som upassende, uanstændig eller uetisk, såsom indhold, der skildrer misbrug af dyr, alkohol eller stofmisbrug eller bombefremstilling.

 

* Deltagerne må ikke løbe eller have tredjepart til at løbe nogen unødvendig eller urimelig risiko for at deltage i konkurrencen.

 

 

6. PRÆMIER. For hele konkurrencen tilbydes følgende præmier: Hver måned i kampagneperioden 01/10-2018 til 31/12-2018 vil der blive fundet en vinder, der vil modtage nogle rigtige Bahco originaler. I slutningen af kampagneperioden vil vi finde en vinder der modtager en Premium værkstedsvogn fyldt med værktøjer, til en værdi af kr. 14.000, - inklusive moms

 

7 - DELTAGELSESKRAV. For at deltage i konkurrencen skal man oprette forbindelse til hjemmesiden eller via vores sociale mediekanal under konkurrencens varighed for at udfylde formularen “Forslag” med det formål at oplyse sit efternavn, fornavn, e-mailadresse, profession, historie og evt. billede af forslaget, før du klikker på fanen “Send”. Intet køb er nødvendigt.

 

Før deltagelse i konkurrencen skal deltagerne acceptere de aktuelle spilleregler. Deltagelse er faktisk betinget af accept af og overholdelse af spillereglerne.

 

8 - OFFENTLIGGØRELSE AF VINDERNE. Når vurderingen er foretaget informeres vindere 11 januar, 2019 via e-mail, der sendes til den e-mail adresse angivet ved tilmelding til konkurrencen.

 

9 - TILDELING AF PRÆMIER. Når vinderne kontaktes pr. e-mail, vil de blive bedt om at oplyse en komplet postadresse, som præmien skal sendes til. Præmien vil blive sendt til vinderen med posten inden for tres (60) dage efter, at han/hun har oplyst sin postadresse. Hvis en vinder ikke svarer inden for en måned fra den dato, e-mailen blev sendt, sendes der endnu en e-mail. Såfremt den pågældende vinder stadig ikke svarer inden for en måned fra datoen for den anden e-mail, anses præmien for at være tabt, og præmien indgår ikke i konkurrencen igen.

 

10 - PRÆMIERNES UTILGÆNGELIGHED. Præmierne kan på ingen måde byttes til deres kontantværdi eller til en anden præmie og kan ikke overdrages. Arrangøren kan dog erstatte præmierne med andre præmier af tilsvarende eller højere værdi, hvis forhold uden for arrangørens kontrol nødvendiggør dette.

 

 

11 - OPBEVARING AF OG ADGANG TIL REGLERNE. Deltagelse i konkurrencen tolkes som godkendelse af de relevante regler i sin helhed.

 

12 - REFUNDERING AF OMKOSTNINGER. Omkostninger for den internetforbindelse, der er nødvendig for at deltage i konkurrencen, refunderes ikke.

 

13 - SVIG. Arrangøren kan annullere hele konkurrencen eller en del heraf, hvis det opdages, at der er begået nogen form for svig eller snyd, hvad angår deltagelse i konkurrencen eller udpegningen af vindere. Desuden forbeholder selskabet sig ret til ikke at levere præmierne til deltagere, der har snydt, og/eller til at anlægge sag mod dem ved den kompetente domstol.

 

14 - FORCE MAJEURE. Arrangøren forbeholder sig ret til at forkorte, forlænge, ændre eller aflyse konkurrencen i tilfælde af force majeure. Dette er ikke ansvarsudløsende.

 

15 - ANSVAR. Deltagelse i konkurrencen via internettet medfører, at man som deltager anerkender og accepterer internettets egenskaber og begrænsninger, især for så vidt angår den tekniske ydeevne, svartiden på forespørgsler, spørgsmål eller overførsel af information. Visse data er ikke beskyttet mod eventuelt misbrug eller mod risici for potentielle vira, der findes på internettet, men dette er på ingen måde ansvarsudløsende for arrangøren. Arrangøren er ikke ansvarlig for tab af internetkommunikation eller ændring i deltagelse (netværkskommunikation, netværkssammenbrud) og mere generelt for afbrydelse af internetforbindelsen. Arrangøren er ikke ansvarlig for fejl eller nedbrud i postnetværket og specifikt ikke for situationer, hvor præmier går tabt under forsendelsen, ikke modtages, hvor de beskadiges, eller hvor levering måtte være forsinket. Desuden er arrangøren ikke ansvarlig for tilfælde, hvor præmierne sendes til den forkerte adresse grundet forkerte oplysninger fra deltagerne, eller hvor præmierne ikke blev modtaget af deltagerne inden for det tidsrum, postvæsnet havde oplyst.

 

16 - PERSONLIGE OPLYSNINGER. Det er nødvendigt at behandle deltagernes personlige oplysninger, så arrangøren på effektiv vis kan administrere konkurrencen og sikre, at vinderne modtager deres præmie. For deltagere, der udtrykkeligt er enige om det, er behandlingen af deres personoplysninger også med det formål at sende kommerciel kommunikation til de deltagende parter. Disse data deles af arrangøren med registerføreren og om nødvendigt dets partnere og vil blive bevaret af arrangøren i en periode på højst et (1) år fra deres indsamling. De behandlede data kan overføres uden for Den Europæiske Union med henblik på behandling af arrangørens registerfører i Canada, et tredjeland, der er anerkendt som værende tilstrækkeligt beskyttet af Europa-Kommissionen. I overensstemmelse med den franske lov om databeskyttelse af 6. januar 1978 har deltagere i konkurrencen ret til at se, rette og slette alle eller dele af deres personlige oplysninger. Desuden har de ret til at nægte, at deres personlige oplysninger anvendes. Deltagere kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til info.dk@snaeurope.combahco.com eller ved at skrive til SNA Europe [Denmark] A/S, Vallensbækvej 40, 2605 Brøndby. Personer, der ønsker at udøve deres ret til, at deres personlige oplysninger ikke anvendes, før konkurrencens udløb, kan ikke deltage i konkurrencen eller modtage en præmie.

 

17 - LOVGIVNING OG STRIDIGHED. Konkurrencen og de anførte regler er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.  Enhver indsigelse eller krav i forbindelse med konkurrencen sendes til arrangøren til info.dk@snaeurope.combahco.com eller ved at skrive til SNA Europe [Denmark] A/S, Vallensbækvej 40, 2605 Brøndby og skal kun tages op til behandling inden for to måneder efter afslutningen af konkurrencen.