cz / cs

Obecná záruka snae

1. Pokud to zákon umožňuje, je na veškeré ruční nářadí pro profesionální použití v katalogu poskytována doživotní záruka - záruka na materiálové a výrobní vady po dobu běžné životnosti daného nářadí. Pojem "životnost" je definován jako doba, kterou lze očekávat, že nářadí bude funkční při běžném používání a za běžných podmínek. Připomínáme, že profesionální použití je definováno jako použití nářadí pro účely, které souvisejí s obchodem, podnikáním nebo profesí uživatele.

 

2. Z výše uvedené doživotní záruky pro profesionální použití jsou vyloučeny pneumatické nástroje, hydraulické nástroje, nástroje napájené z baterií, elektrické/elektronické nástroje, momentové nástroje, nástroje pro automobilový průmysl a měřicí nástroje. Na toto nářadí a další nářadí, na které se nevztahuje doživotní záruka, se vztahuje záruční doba JEDEN ROK (12 měsíců) od data zakoupení výrobku, pokud nejsou ve specifických záručních podmínkách nářadí definovány jiné podmínky. Na baterie se vztahuje záruka na bezvadné zpracování a materiál po dobu DVOU LET od data původního nákupu. Pokud kontrola ukáže, že problém je způsoben vadným zpracováním nebo materiálem, bude výrobek bezplatně opraven (nebo podle naší volby vyměněn), pokud je ještě v záruční době.

 

3. Záruční doba pro spotřebitele (neprofesionální použití) bude definována místními předpisy o spotřebním zboží.

 

4. Vadné výrobky budou opraveny, vyměněny nebo nahrazeny jinými. Společnost SNA Europe obecně nehradí náklady na imobilizaci, přemístění, návštěvu místa nebo opravu na místě v prostorách zákazníka ani cestovní náklady na opravu, výměnu nebo náhradu výrobků.

 

5. Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly nesprávně používány nebo udržovány, opotřebované nesprávným používáním nebo na které byly provedeny neoprávněné úpravy.

 

6. Tato záruka se nevztahuje na opravy nebo díly, které podléhají opotřebení v důsledku používání nebo jiného přirozeného opotřebení, jako jsou mimo jiné nože, pryžové díly, těsnění, ucpávky, brusné desky, převody, ložiska, kola, olej, vzduchové filtry, svorky a další díly definované jako spotřební materiál. Tato záruka se rovněž nevztahuje na vady nářadí způsobené používáním nebo jiným přirozeným opotřebením.

 

7. Záruka se nevztahuje na výrobek, který byl používán v podmínkách, pro které nebyl navržen, nebo na výrobek, který byl poškozen vnějšími vlivy (voda, slaná voda, chemické, fyzikální vlivy, nárazy, extrémní teploty) nebo cizími látkami. V případě ztráty nebo úplného či částečného zničení výrobku se tato záruka nevztahuje na výrobek, pokud příjemce záruky nepředloží přesný technický důkaz o původu reklamace, vadě materiálu nebo konstrukční vadě a o součástech dotčeného výrobku.

 

8. Záruční reklamace musí být podána v záruční době. To vyžaduje předložení nebo zaslání kompletního dotčeného nářadí s doklady o ověření prodeje, které musí potvrzovat datum nákupu a označení výrobku, prodejci nebo distributorovi.

 

9. Výměna nebo oprava výrobku bude provedena co nejrychleji. Při převzetí vyměněného nebo opraveného výrobku je zákazník požádán o potvrzení shody. Výměny a opravy poskytnuté v rámci záruky neprodlužují ani neobnovují záruční dobu na nářadí

 

10. Jakoukoli údržbu nebo opravu prováděnou během záruční doby musí pod hrozbou ztráty záruky provádět autorizovaný distributor nebo oficiální servisní zástupce, s výjimkou úkonů údržby, které má provádět uživatel, jak je uvedeno v návodu k obsluze výrobku.