cz / cs

Všeobecná záruka snae

1. V rozsahu povoleném zákonem jsou všechny položky ručního nářadí v katalogu nabízeny s doživotní zárukou – zárukou na materiálové a výrobní vady po dobu normální životnosti příslušného nářadí. „Doba životnosti“ je definována jako doba, po kterou lze očekávat, že bude nářadí možné za běžných podmínek používat.

 

2. Následující položky jsou z této všeobecné profesionální záruky vyloučeny: pneumatické nářadí, hydraulické nářadí, akumulátorové nářadí, elektrické/elektronické nářadí, momentové nářadí, nářadí pro autooprávárenství, měřicí nářadí a nářadí se specifickými záručními podmínkami.

 

3. Výrobky jsou navrženy a vyrobeny pro profesionální použití. Záruční doba je obecně JEDEN ROK (12 měsíců) od data zakoupení výrobku. Záruční lhůta pro spotřebitele (nekomerční použití) bude stanovena dle platného zákona o ochraně spotřebitele. Na baterie se vztahuje záruka, na vady zpracování a materiálů po dobu DVOU LET od data původního nákupu. Pokud kontrola ukáže, že je problém způsoben vadným zpracováním nebo materiálem, výrobek bude opraven (nebo vyměněn podle naší volby) bez poplatku, pokud bude stále v záruční době.

Připomínáme, že profesionální použití je definováno jako používání nástroje pro účely, které jsou spojeny s obchodem, podnikáním nebo profesí uživatele.

 

4. Vadné výrobky budou opraveny, vyměněny nebo nahrazeny. Společnost SNA Europe obecně nehradí náklady na manipulaci, přemístění, návštěvu pracoviště nebo opravu v prostorách zákazníka, ani cestovních nákladů na opravu, výměnu nebo náhradu výrobků.

 

5. Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly nesprávně používány, nesprávně udržovány nebo jsou opotřebeny nesprávným používáním nebo na nich byly provedeny neoprávněné úpravy.

 

6. Tato záruka se nevztahuje na žádné opravy vyžadované z důvodu běžného opotřebení. Tato záruka se nevztahuje na spotřební díly, jako jsou čepele, gumové díly, těsnění, čepy, brusivo a brusné komponenty, řezné čepele, vzduchové filtry, svorky, pojistky a další příslušenství.

 

7. Záruka se nevztahuje na žádné výrobky, které byly použity v podmínkách, pro které nebyly navrženy, nebo které utrpěly škody způsobené vnějšími vlivy (voda, slaná voda, chemikálie, fyzické poškození, nárazy, extrémní teploty) nebo cizími látkami. V případě ztráty, úplného nebo částečného zničení produktu se tato záruka na produkt nevztahuje, a to s výjimkou případu, kdy příjemce záruky poskytl přesný technický důkaz o původu reklamace, materiální nebo konstrukční závadě a součásti příslušného produktu.

 

8. Reklamace musí být uplatněna během záruční doby. Reklamace v záruční době vyžaduje předání nebo odeslání celého příslušného nástroje s ověřením prodejní dokumentace, kde musí být ověřeno datum nákupu a označení produktu, a předání prodejci nebo distributorovi.

 

9. Výměna nebo oprava produktu bude provedena co nejrychleji. Po obdržení vyměněného nebo opraveného výrobku je zákazník požádán o ověření shody. Výměny a opravy poskytované v rámci záruky neprodlužují ani neobnovují záruční dobu nářadí.

 

10. Veškeré údržby nebo opravy prováděné během záruční doby musí být v zájmu zachování záruky provedeny autorizovaným distributorem nebo oficiálním servisním zástupcem s výjimkou úkonů údržby prováděných uživatelem uvedených v návodu k produktu.