be / nl

ALGEMENE GARANTIE VAN SNAE

1. Waar wettelijk toegestaan worden alle handgereedschappen in de catalogus aangeboden met een levenslange garantie - een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende de normale levensduur van het betreffende gereedschap. 'Levensduur' wordt gedefinieerd als de periode waarin een gereedschap naar verwachting zal meegaan onder normale gebruiksomstandigheden.

 

2. Van deze algemene professionele garantie zijn uitgesloten: pneumatisch gereedschap, hydraulisch gereedschap, gereedschap op batterijen, elektrisch/elektronisch gereedschap, momentsleutels, autogereedschap, meetinstrumenten en gereedschap met specifieke garantievoorwaarden.

 

3. Producten zijn ontworpen en vervaardigd voor professioneel gebruik. Over het algemeen bedraagt de garantieperiode ÉÉN JAAR (12 maanden) vanaf de aankoopdatum van het product. De garantieperiode voor consumenten (niet-professioneel gebruik) wordt bepaald door de lokale regelgeving inzake consumentengoederen. Batterijen vallen onder een garantie van TWEE JAAR vanaf de datum van aankoop en zijn gegarandeerd vrij van fabricage- en materiaalfouten. Indien uit inspectie blijkt dat het probleem wordt veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten, wordt het product kosteloos gerepareerd (of naar onze keuze vervangen) als het binnen de garantieperiode valt.

Ter herinnering: professioneel gebruik wordt gedefinieerd als het gebruik van het gereedschap voor doeleinden die verband houden met een handel, bedrijf of beroep van de gebruiker.

 

4. Defecte producten worden gerepareerd, vervangen of gesubstitueerd. In het algemeen dekt SNA Europe niet de kosten van immobilisatie, verplaatsing, bezoek ter plaatse of reparatie ter plaatse bij de klant of reiskosten voor reparatie, vervanging of substitutie van producten.

 

5. Producten die onjuist zijn gebruikt of onjuist zijn onderhouden, of die zijn versleten door onjuist gebruik of die ongeautoriseerde wijzigingen hebben ondergaan, vallen niet onder deze garantie.

 

6. Deze garantie dekt geen reparaties die nodig zijn als gevolg van normale slijtage. Verbruiksartikelen zoals bladen, rubberen onderdelen, afdichtingen, hamerpennen, schuurplaten, zaagbladen, luchtfilters, klemmen, zekeringen en andere accessoires vallen niet onder deze garantie.

 

7. Producten die zijn gebruikt onder omgevingsomstandigheden waarvoor ze niet zijn ontworpen of die schade hebben geleden door externe invloeden (water, zout water, chemische stoffen, fysieke effecten, extreme temperaturen) of vreemde stoffen vallen niet onder deze garantie. In geval van verlies of volledige of gedeeltelijke vernietiging van het product, valt het product niet onder deze garantie, tenzij de begunstigde van de garantie nauwkeurig technisch bewijs levert van de oorsprong van de claim, een materiaal- of constructiefout en van de onderdelen van het betrokken product.

 

8. Een garantieclaim moet binnen de garantieperiode worden ingediend. Dit vereist de indiening of verzending van het volledige betreffende gereedschap, met verificatie van de verkoopdocumentatie die de aankoopdatum en de producttoewijzing moet valideren, bij of aan de retailer of distributeur.

 

9. Vervanging of reparatie van het product wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Bij ontvangst van het vervangen of gerepareerde product wordt de klant verzocht de conformiteit te controleren. Vervangingen en reparaties die onder de garantie vallen, verlengen of verlengen de garantieperiode van het gereedschap niet.

 

10. Onderhoud of reparaties die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, moeten, op straffe van het vervallen van deze garantie, worden uitgevoerd door een erkende distributeur of officiële servicevertegenwoordiger, met uitzondering van de onderhoudswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd door de gebruiker, zoals gespecificeerd in de producthandleiding.