Johan Petter Johansson

Posted: 29.09.2016

När Bahcos grundare Johan Petter Johansson (JP, kort och gott) lämnade verkstaden för sista gången vid 89 års ålder innehade han över 100 patent. Han må vara berömd för sina uppfinningar rörtången och skiftnyckeln, men hans fallenhet för uppfinningar märktes långt före dessa betydande genombrott.

1916 överlät JP Enköpings Mekaniska Verkstad (som snart skulle bli Bahco) till sin son Hannes och affärspartnern Berndt August Hjort. 1888 och 1892 tog han patent på rörtången och sin skiftnyckel. Men redan 1867, när han bara var 13 år, höll JP på med mekaniskt arbete.

Redan vid unga år var JP alltid nyfiken på hur saker fungerade och hur de skulle kunna förbättras. Eftersom han bodde på landet fanns det många tillfällen att utforska detta. Utan att ha någon formell utbildning byggde han om sin fars tröskmaskin, en anordning som användes för att skilja säden från halmen, så att den kunde dras av en häst. Efter att ha lyssnat på sin mors farhågor om fotogenlamporna som användes överallt på gården studerade han lödning och gjorde en metallampa åt henne.  

Hans vilja att uppfinna och ovilja att acceptera saker som de var övergav honom inte när han blev äldre. Efter fullgjord, kortvarig militärtjänstgöring 1874 fick han arbete hos Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Det var här som han 1883 gjorde sin första uppfinning – ett smörjmunstycke som reducerade friktionen och belastningen på viktiga maskindelar. Eftersom han var anställd hos Munktell var det företaget som tog patent, men detta var ett genombrott för JP. 

Han bestämde sig för att han ville få sitt namn förknippat med sina idéer och startade sitt eget företag 1886. 1887 köpte han mark en bit utanför Enköping och där fanns det ett kraftigt vattenflöde som han använde för att försörja Enköpings Mekaniska Verkstad, hans alldeles egna verkstad, med el. Efter 130 år och mer än 100 patent lever hans arv vidare.