SPILLETS REGLER «130-årsjubileum»

1 – ARRANGØRSELSKAP.

Selskapet SNA Europe SAS, et fransk «société par actions simplifiées», som er registrert i Frankrike (Pontoise) med organisasjonsnummer 509 621 736 og har forretningskontor på Allée Rosa Luxembourg – 95610 ERAGNY SUR OISE («arrangørselskapet»), arrangerer fra 1. desember 2016 kl. 00:01 til 12. mars 2017 kl. 23:59 («konkurransens varighet») en konkurranse kalt «130-årsjubileum» («konkurransen») på nettstedet som er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.bahco.com («nettstedet»). Poenget med konkurransen er at deltakerne sender inn den beste Bahco-historien sin, for at selskapet skal kunne fastslå hvem som er den største Bahco-fanen.

1.1 SNA Europe SAS tilbyr denne konkurransen i sin helhet som et uavhengig selskap, utelukkende for å fremme og markedsføre sine varer og tjenester. Konkurransen anses ikke som gambling, et lotteri eller på annen måte som et sjansespill, men som en konkurranse basert på faktiske bidrag fra deltakerne. Konkurransen er dessuten understøttet av og gjennomføres kun gjennom juridiske og profesjonelle metoder for å fremme og markedsføre SNA Europe SAS og deres varer og tjenester.

2 – DELTAKELSE.

Konkurransen er åpen for enhver myndig person – «deltager» – (over 18 år) som er bosatt i Frankrike (inkludert Korsika), Storbritannia, Spania, Tyskland, Italia, Nederland, Sverige, Danmark eller Norge, med unntak av ansatte hos arrangørselskapet, personer som direkte eller indirekte har deltatt i idéutviklingen, utformingen eller administreringen av konkurransen samt deres nærmeste familiemedlemmer. Det er en grense på én (1) deltakelse per person (samme etternavn, samme fornavn og samme e-postadresse) så lenge konkurransen varer. Arrangørselskapet forbeholder seg retten til å kontrollere at vinnerne har deltatt i konkurransen i samsvar med gjeldende regler, ettersom enhver deltakelse som innebærer regelbrudd, blir diskvalifisert og ikke kan vinne en premie.

3 – KUNNGJØRING AV KONKURRANSEN.

Konkurransen vil bli annonsert for offentligheten via nettstedet og andre annonsemedier.

4 – BESKRIVELSE AV SPILLET.

For å feire 130-årsjubileumet til Bahco-varemerket, ønsker arrangørselskapet å samle inn de beste historiene som illustrerer det utrolige forholdet folk har hatt til Bahco opp gjennom årene. Deltakeren får tilgang til denne kampanjen, og sender inn sin historie, via den tilordnede siden som finnes på nettstedet. Når de har fylt ut påmeldingsskjemaet (se nedenfor i avsnitt 7) for å delta i konkurransen, vil deltakere kunne sende inn historien sin, som kan bestå av tekst og bilder.

Alle besøkende på nettstedet kan stemme på favoritthistorien sin ved å klikke på «tommel opp»-ikonet.

Ved slutten av konkurransen, blir historien som får høyest antall stemmer på hvert lokale nettsted, antatt til resten av konkurransen.  Alle historier som antas, blir deretter lagt ut på Bahcos intranett, slik at de ansatte i SNA Europe kan stemme på sin favoritt.

De tre beste historiene, som rangeres etter antall stemmer fra de ansatte i SNA Europe, vinner en premie slik det gjøres rede for i avsnitt 6.

5. BETINGELSER FOR Å DELTA I KONKURRANSEN

Deltakerne kan kun registrere seg én gang. Dupliserte opplastinger fjernes automatisk fra nettstedet. SNA Europe kan også avgjøre at innhold skal fjernes fra nettstedet hvis de anser at det er upassende og/eller eksplisitt.

Ved å sende inn innhold til SNA Europes nettsted, gir deltakerne herved SNA Europe en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, honorarfri og overførbar lisens til å bruke, distribuere og oppføre innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, å fremme og omdistribuere i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.

Deltakerne godtar videre at innholdet de sender inn til konkurransen, ikke inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale fra tredjeparter, eller materiale som er underlagt andre tredjeparts eiendomsrettigheter, bortsett fra hvis deltakerne har tillatelse fra den rettmessige eieren av materialet, eller på annen måte har lov til å legge ut materialet og til å gi SNA Europe alle lisensrettighetene som bevilges her.

Deltakerne godtar også at de ikke skal sende inn materiale som bryter med SNA Europes retningslinjer, som du finner nedenfor. SNA Europe tillater ikke aktivitet som krenker opphavsretten, og som krenker immateriell eiendomsrett på nettstedet, og SNA Europe vil fjerne alt innhold hvis de har tilstrekkelig informasjon om at slikt innhold krenker noen andres immaterielle eiendomsrettigheter. SNA Europe forbeholder seg retten til å fjerne innhold uten forvarsel.

SNA Europes retningslinjer for atferd:

Dette nettstedet skal ikke brukes til:

(i) pornografi eller seksuelt eksplisitt innhold eller upassende tematikk, for eksempel mishandling av dyr, misbruk av alkohol eller laging av bomber.

(ii) brudd på opphavsretten.

6. PREMIER.

For hele konkurransen tilbys følgende premier:

For de tre (3) vinnerne av konkurransen:

  • Premie for 1.-plass: et fire (4) dagers opphold for to (2) personer (fra torsdag til søndag, datoen bekreftes med vinneren) i San Sebastian (Spania). Premien inkluderer tur-returbilletter mellom landet der vinneren bor og San Sebastian, opphold på et 4-stjernes hotell, en middag på en Michelin-restaurant, og et besøk på Bahco-anlegget i Irun – alle elementene beløper seg til en omtrentlig kommersiell verdi på EUR 1000, pluss prisen på flybillettene, som beregnes når vinneren utropes.
  • Premie for 2.-plass:  en «130-årsjubileum»-verktøytralle i begrenset opplag (ref: 1470K6BKFFC12, gjennomsnittlig kommersiell verdi på EUR 1825 inkl. mva.)
  • Premie for 3.-plass: en verktøybag i tekstil, og et utvalg på 72 verktøy (ref: 4750FB2W-TS001, gjennomsnittlig kommersiell verdi på EUR 585 inkl. mva.)
7 – VILKÅR FOR Å DELTA.

For å melde seg på konkurransen, må deltakeren koble til nettstedet i løpet av konkurransens varighet, for å fylle ut «beste historie»-innmeldingsskjemaet og oppgi, for dette formålet, sitt etternavn, fornavn og yrke, samt sin e-postadresse, historie og eventuelle bildet, før de klikker på «Send»-knappen. Det kreves ingen kjøp for å melde seg på konkurransen.

8 – KÅRING AV VINNERE OG INFORMASJON.

På slutten av konkurransen sendes historiene med det høyeste antallet stemmer per land, til en intern avstemming via intranettet til arrangørselskapet, der alle ansatte i SNA Europe kan stemme på den historien de liker best. Hver enkelt ansatt har kun én stemme. Antallet stemmer avgjør vinnerne etter rangering. 

Avstemmingen åpnes internt i tre (3) uker (fra 23. mars 2017 til 13. april 2017). Umiddelbart etter avstemmingen blir vinnerne av premiene informert i en e-post, som sendes til adressen de oppga da de registrerte sin deltakelse i konkurransen.

9 – UTDELING AV PREMIER.

Når vinnerne blir kontaktet e-post, vil de bli bedt om å oppgi en fullstendig postadresse som premien kan sendes til. Premiene sendes til vinnerne i posten innen seksti (60) dager etter at vi får postadressen deres. Hvis en vinner ikke svarer innen én måned fra datoen da e-posten ble sendt, vil det bli sendt en ny e-post. Dersom vinneren ikke svarer i løpet av én måned fra datoen da den andre e-posten ble sendt, anses premien som tapt, og den inngår ikke lenger i trekningen.

10 – UTILGJENGELIGHET AV PREMIER.

Premiene kan ikke på noen måte byttes mot sin verdi i kontanter, eller mot noen annen form for godtgjørelse, og kan ikke overføres på annen måte. Arrangørselskapet kan imidlertid erstatte premiene med andre premier som har tilsvarende eller høyere verdi, hvis omstendigheter som er utenfor arrangørselskapets kontroll, gjør dette nødvendig.

11 – FASTSETTELSE AV VINNERNE.

Arrangørkomiteens avgjørelse når det gjelder alle aspekter av konkurransen er endelig og bindende, og det blir ikke svart på korrespondanse om slikt.

12 – ARKIVERING OG UTLEVERING AV REGLENE.

Deltakelse i konkurransen innebærer at deltakeren fullt ut godtar de foreliggende reglene. Reglene er tilgjengelige uten kostnad og kan når som helst skrives ut fra www.bahco.com eller fås ved å henvende seg til SNA Europe SAS – Service Marketing – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE FRANCE.

13 – REFUSJON AV KOSTNADER.

Det gis ingen refusjon for kostnadene til Internett-forbindelsen som kreves for å delta i konkurransen.

14 – SVINDEL.

Arrangørselskapet kan annullere hele eller deler av konkurransen hvis det viser seg at det er begått svindel i noen som helst form, eller på noen som helst måte, i forbindelse med deltakelsen i konkurransen eller kåringen av vinnerne. Videre forbeholder selskapet seg retten til å la være å dele ut premiene til deltakere som har jukset, og/eller til å gå til sak mot dem i en behørig domstol.

15 – FORCE MAJEURE.

Arrangørselskapet forbeholder seg retten til å forkorte, forlenge, endre eller avbryte konkurransen i tilfelle av force majeure. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig i slike tilfeller.

16 – ANSVAR.

Når man deltar i konkurransen via Internett, er det underforstått at man er innforstått med og godtar egenskapene og begrensningene til Internett, særlig med hensyn til teknisk ytelse og responstiden for å lese, søke etter eller overføre informasjon. Manglende beskyttelse av bestemte opplysninger mot urettmessig tilegnelse og mot risikoen for å bli infisert med eventuelle virus som sirkulerer på Internett, pålegger på ingen måte arrangørselskapet noen form for erstatningsansvar. Arrangørselskapet skal ikke holdes ansvarlig ved brudd på Internett-forbindelsen eller endringer i deltakelsen (nettverkskommunikasjon, nettverkssvikt) og mer generelt, ved noen form for forstyrrelser på Internett. Arrangørselskapet skal ikke holdes ansvarlig ved funksjonsfeil eller svikt i postnettet, særlig i tilfeller når gevinster blir borte under forsendelsen, ikke blir mottatt, blir skadet eller når leveringen blir forsinket. Likeledes skal arrangørselskapet ikke holdes ansvarlig hvis premiene sendes til feil adresse fordi deltakerne har oppgitt feil informasjon, eller hvis premiene ikke blir mottatt av deltakerne innenfor tidsrammen fastsatt av postvesenet.

17 – PERSONOPPLYSNINGER.

Behandling av deltakernes personopplysninger er nødvendig for at arrangørselskapet skal kunne administrere konkurransen på effektivt vis, og for å sikre at vinnerne mottar premien. Denne informasjonen brukes av arrangørselskapet og, dersom nødvendig, deres partnere, til formålet med konkurransen, og, dersom nødvendig, for at arrangørselskapet skal sende kommersiell kommunikasjon til deltakere som ber om det. I samsvar med den franske personvernloven av 6. januar 1978, har deltakerne i konkurransen rett til å få innsyn i, korrigere og slette alle eller deler av personopplysningene sine, samt rett til å motsette seg bruken av slike opplysninger. Deltakerne kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-post til info@bahco.com eller et brev til SNA Europe SAS – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE France. Personer som vil utøve retten til å motsette seg dette, før konkurransen er avsluttet, vil ikke kunne delta i konkurransen eller motta en premie.

18 – GJELDENDE LOVGIVNING OG TVIST.

Denne konkurransen og de foreliggende regler er underlagt og utarbeidet i samsvar med fransk lovgivning.  Eventuelle innsigelser eller krav i forbindelse med konkurransen skal sendes til arrangørselskapet på info@bahco.com eller til SNA Europe SAS – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE France.