SPELREGELS 'Facebookwedstrijd Jouw grootste uitdaging'

1 - ORGANISATOR. Het bedrijf SNA Europe SAS, een Franse 'société par actions simplifiées' geregistreerd in Frankrijk (Pontoise) onder het registratienummer 509 621 736 en met hoofdkantoor te Allée Rosa Luxembourg - 95610 ERAGNY SUR OISE (hierna de 'Organisator'), organiseert van 1 september 2017 om 00.01 uur tot en met 30 november 2017 om 23.59 uur (hierna de 'Duur van de Wedstrijd') een Europese wedstrijd genaamd 'Facebookwedstrijd Jouw grootste uitdaging' (hierna de 'Wedstrijd') op de officiële Facebookpagina van Bahco met de volgende URL: www.facebook.com/BahcoOriginal/ ('Facebookpagina van Bahco'). Voor de Wedstrijd dienen de Deelnemers een reactie te plaatsen op onze Facebookpost met daarin de grootste uitdaging die ze zijn aangegaan met behulp van een bepaald stuk gereedschap van Bahco.

 

Vrijwaringsclausule: De Wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, gesteund of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook. Door inschrijving voor en deelname aan deze Wedstrijd stemt de Deelnemer ermee in Facebook volledig te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden in verband met deze Wedstrijd.

 

2 - DEELNAME. De Wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen - 'de Deelnemer' - (van 18 jaar en ouder) die woonachtig zijn in Europees Frankrijk (inclusief Corsica), het VK en Ierland, Spanje, Duitsland, België, Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Italië, Portugal, Tsjechië, Slowakije, Griekenland en Polen.  Werknemers van de Organisator, personen die direct of indirect deel hebben uitgemaakt van het ontwerp, het maken of het beheer van de Wedstrijd evenals hun directe familieleden (ouders, broers, zussen en kinderen) zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd. De deelname is beperkt tot één (1) per persoon (met dezelfde familienaam, dezelfde voornaam en hetzelfde e-mailadres) voor de Duur van de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of de winnaars hebben deelgenomen aan de Wedstrijd overeenkomstig de huidige regels. In geval van niet-conforme deelname wordt de Deelnemer gediskwalificeerd en komt hij of zij niet langer in aanmerking voor een prijs.

 

3 - AANKONDIGING VAN DE WEDSTRIJD. De Wedstrijd zal via de Facebookpagina van Bahco aan het publiek worden bekendgemaakt.

 

4 - BESCHRIJVING VAN DE WEDSTRIJD.

De Deelnemers kunnen gedurende dertien weken via de Facebookpagina van Bahco een reactie plaatsen op onze Facebookpost met daarin het grootste project dat ze hebben ondernomen met het Bahco-gereedschap van de week. Na deze periode kunnen bezoekers op de reacties van de Deelnemers op deze posts stemmen ('liken'). Elke week wint de Deelnemer met de meeste 'likes' op zijn/haar reactie, na beoordeling van een jury, de in punt 6 beschreven prijs. De reacties kunnen bestaan uit tekst, een foto of een video en moeten het gebruik van het Bahco-gereedschap van de week tonen.

 

5. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD EN GEBRUIK VAN INHOUD VAN DEELNEMERS

Door het indienen van de inhoud op de Facebookpagina van Bahco verlenen de Deelnemers hierdoor de Organisator het wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare recht om de ingezonden inhoud te gebruiken, te reproduceren, voor te stellen, aan het publiek te communiceren en anderszins te gebruiken in elke gewenste media, inclusief maar niet beperkt tot de Website, in elk gewenst formaat, door middel van elk gewenst middel en proces, voor de Duur van de Wedstrijd en voor een periode van één (1) jaar na het einde van de Wedstrijd, voor promotionele en niet-commerciële doeleinden, met inbegrip van en zonder beperking voor het doel van de Wedstrijd.

 

Deelnemers garanderen dat de door hen ingezonden inhoud voor de Wedstrijd op de Website geen materiaal van derden bevat die mogelijk is beschermd door intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten, tenzij de Deelnemers vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaars of licentiehouders van het materiaal van deze derde hebben verkregen in het kader van de Wedstrijd, met inbegrip van het recht voor de Deelnemers om de bovengenoemde licentie over te dragen aan de Organisator.

 

Deelnemers garanderen tevens dat de ingezonden inhoud niet in strijd is met of inbreuk maakt op enige rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacy- en/of persoonlijkheidsrechten. Daarnaast verzekeren de Deelnemers dat ze geen inhoud zullen inzenden die indruist tegen de gedragsregels van de Organisator, die als volgt zijn:

 

* Deelnemers mogen geen inbreukmakende activiteiten uitvoeren in het kader van de Wedstrijd en op de Website, met inbegrip van schending van het intellectuele eigendom, de privacy- of de persoonlijkheidsrechten van derden, daarnaast dienen rechten van derden te allen tijde te worden gerespecteerd en nageleefd. De Organisator behoudt zich het recht voor, zonder dat voorafgaande kennisgeving of een andere formaliteit vereist is, om ingezonden inhoud van een Deelnemer te verwijderen als deze mogelijk inbreuk doet op de rechten van derden.

 

* Deelnemers mogen geen inhoud inzenden, delen, geven of anderszins gebruiken die pornografisch, seksueel aanstootgevend, gewelddadig of racistisch is, of die op enigerlei wijze wordt beschouwd als ongepast, onfatsoenlijk of onethisch, zoals bijvoorbeeld inhoud die dierenmishandeling, alcohol- of drugsmisbruik, het maken van een bom, etc. toont.

 

* Deelnemers mogen noch zelf noch via derden onnodige of onredelijke risico's nemen om deel te nemen aan de Wedstrijd.

 

 De Organisator kan beslissen om inhoud van de Website te verwijderen als het wordt beschouwd als ongepast en/of aanstootgevend of als het in strijd is met de gedragsregels van de Organisator.

 

6. PRIJZEN. Gedurende de Wedstrijd worden de volgende prijzen uitgereikt:

Wekelijkse prijzen:

 • Week 1: een set verstelbare moersleutels: 1x9072P + 1x9031 (gemiddelde commerciële waarde van € 63)
 • Week 2: een set handzagen: 1x2600-19-XT-HP + 1x3090-20-XT11-HP + 1x3240-14-XT11-HP (gemiddelde commerciële waarde van € 100)
 • Week 3:  een snoeischaar PXR-L2 (gemiddelde commerciële waarde van € 65)
 • Week 4: een Bahcofit schroevendraaierset B219.026 (gemiddelde commerciële waarde van € 30 incl. btw)
 • Week 5: een gereedschapstas 3100TB (gemiddelde commerciële waarde van € 60 incl. btw)
 • Week 6: een dopsleutelset S330 (gemiddelde commerciële waarde van € 85 incl. btw)
 • Week 7: een set kniptangen: 1x2101G-125 + 1x2101G-180 + 1x21HDG-160 + 1x2101S-180 (gemiddelde commerciële waarde van € 120 incl. btw)
 • Week 8:  een set verwisselbare zaagbladen EX-PACK7 (gemiddelde commerciële waarde van € 140 incl. btw)
 • Week 9: een schroevendraaierset ERGO BE-9877 (gemiddelde commerciële waarde van € 150 incl. btw)
 • Week 10: een accubooster BBL12-400 (gemiddelde commerciële waarde van € 340 incl. btw)
 • Week 11: een vijlen-/raspset 1-478-08-1-2 (gemiddelde commerciële waarde van € 45 incl. btw)
 • Week 12: een set met waterpomptang: 1x8223 + 1x8224 + 1x8225 (gemiddelde commerciële waarde van € 130 incl. btw)
 • Week 13: een gatzagenset (inclusief gatzagen, boorhouders) 3833-set-301 (gemiddelde commerciële waarde van € 360 incl. btw)

 

 

7 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME.

Om mee te doen aan de Wedstrijd dient men naar de Website te gaan en een reactie te plaatsen op de betreffende Facebookpost met daarin het grootste project dat hij/zij heeft ondernomen met het Bahco-gereedschap van de week. . Elke post zal een link naar de spelregels bevatten. Door te reageren op de post, accepteert de Deelnemer deze regels zonder enig voorbehoud of enige beperking.

 

 

 

8 - AANDUIDING EN BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS.

Na beoordeling door een jury, wint aan het einde van elke week (elke vrijdag om 15.00 uur (GMT +1u) de Deelnemer met de meeste 'likes' op zijn/haar reactie op de post van de week de betreffende weekprijs.

 

Wanneer meerdere Deelnemers een gelijk aantal 'likes' hebben, zullen de reacties worden beoordeeld door een uit drie (3) personen bestaande jury van de Organisator.  Op basis van de volgende criteria zal de jury de 'beste' reactie kiezen:

 • De reactie moet over Bahco-gereedschap in een uitdagende omgeving gaan; en
 • het Bahco-gereedschap moet een oplossing vormen voor een probleem en de gebruiker helpen bij zijn/haar werkzaamheden.

 

 

De uitslag zal de daaropvolgende week op de Website worden bekendgemaakt.

 

9 - TOEKENNING VAN DE PRIJZEN.

Wanneer er via Facebook Messenger contact wordt opgenomen met de winnaars, zullen ze worden gevraagd om een postadres op te geven voor de verzending van de Prijs. De Prijs zal binnen 60 werkdagen per post naar het opgegeven postadres van de winnaar(s) worden toegezonden. Als een winnaar niet binnen een (1) maand na de datum van verzending van het Facebook Messenger-bericht reageert, wordt er een tweede bericht via Facebook Messenger verzonden. Bij gebrek aan een reactie van de betreffende winnaar wordt binnen een (1) maand na verzending van het tweede Facebook Messenger-bericht de Prijs als verloren beschouwd en wordt deze niet opnieuw uitgereikt.

 

10 - ONBESCHIKBAARHEID VAN DE PRIJZEN. De Prijzen kunnen niet worden ingeruild voor hun waarde in (contant) geld of voor een andere prijs en zijn niet overdraagbaar. De Organisator kan echter wel de Prijzen vervangen door andere prijzen met een vergelijkbare of hogere waarde wanneer de Organisator hiertoe gedwongen wordt als gevolg van omstandigheden die buiten de controle van de Organisator liggen.

 

11 - NEERLEGGING EN VERSTREKKING VAN DE REGELS.  De regels zijn gratis beschikbaar op www.bahco.com en kunnen te allen tijde worden afgedrukt of zijn verkrijgbaar op verzoek gericht aan SNA Europe SAS - Service Marketing - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE FRANCE. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de spelregels te wijzigen. Deze wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.bahco.com.

 

12 - VERGOEDING VAN KOSTEN. De Organisator vergoedt geen door de Deelnemer gemaakte kosten, inclusief maar niet beperkt tot eventuele kosten voor de internetverbinding om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen.

 

13 - FRAUDE. De Organisator kan de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat er sprake was van fraude (in om het even welke vorm en met om het even welke middelen) in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of de aanduiding van de winnaars. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om geen Prijzen uit te reiken aan Deelnemers die vals hebben gespeeld en/of om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen hen bij de bevoegde rechtbanken.

 

14 - OVERMACHT. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

15 - AANSPRAKELIJKHEID. Door via internet aan de Wedstrijd deel te nemen, erkent en accepteert de Deelnemer de kenmerken en beperkingen van het internet, in het bijzonder voor wat betreft de technische prestaties en de reactietijd bij raadpleging, vraagstelling of overdracht van de informatie. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld bij afwezigheid van bescherming tegen potentieel misbruik van bepaalde gegevens en tegen het risico op besmetting met potentiële virussen die rondgaan op internet. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies van onlinecommunicatie of wijziging van de deelnamen (netwerkcommunicatie, netwerkstoring) en meer in het algemeen bij internetstoringen. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld bij een storing of defect van het postnetwerk, in het bijzonder als er Prijzen verloren gaan tijdens de verzending, niet ontvangen worden, beschadigd raken of met vertraging geleverd worden. De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de Prijzen verkeerd worden verzonden doordat de Deelnemers incorrecte gegevens hebben verstrekt of als de Prijzen niet binnen de vooropgestelde termijn van de postdiensten ontvangen zijn.

 

16 - PERSOONSGEGEVENS. Het verwerken van persoonsgegevens van Deelnemers is noodzakelijk voor het efficiënt kunnen beheren van de Wedstrijd en voor het verzenden van de Prijzen naar de winnaars. Alleen de winnaar zal worden gevraagd naar zijn/haar persoonsgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer), deze zullen enkel voor de levering van de prijzen worden gedeeld met de partners (vervoersbedrijf) van de Organisator. Deze persoonsgegevens zullen niet bewaard worden door de Organisator.

 

Overeenkomstig de Franse wet voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978, hebben Deelnemers recht op toegang of rechtzetting van al hun persoonsgegevens of van een deel ervan, en hebben ze tevens het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens om gegronde redenen. De Deelnemers kunnen deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@bahco.com of een brief te richten aan SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE France. Personen die hun recht op verzet uitoefenen voordat de Wedstrijd is afgelopen, kunnen niet deelnemen aan de Wedstrijd en geen Prijs ontvangen.

 

17 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN GESCHILLEN. De Wedstrijd en de huidige regels worden geregeld door en opgesteld overeenkomstig de Franse wetgeving.  Elk bezwaar of elke klacht met betrekking tot de Wedstrijd dient verzonden te worden naar de Organisator via info@bahco.com of SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE France.

Spelregels opgesteld en gepubliceerd op 1 september 2017.