Onze waarden

Milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid

We zetten ons in voor een niet-onderhandelbare veiligheid in onze producten en op de werkplek.

We streven ernaar het milieu en het welzijn in onze gemeenschappen te beschermen en om milieuvriendelijke beleidsregels in te voeren om onze impact op het milieu of op de gemeenschap te voorkomen, te verzachten of waar nodig te verhelpen.

We geloven in het belang van het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en dat milieudoelen consistent kunnen en moeten zijn met een gezonde economie.

Onze aanpak op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid dekt alle aspecten van onze activiteiten, productontwikkeling en toeleveringsketen, om duurzaamheid te bevorderen.

Bereik en operationele controle

Volledige controle - Onze locaties - Onze strategie op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid stelt naleving van alle lokale, regionale en nationale voorschriften als minimumvereiste. Alle aspecten van onze productie en services worden gecontroleerd.

Beperkte controle - Onze leveranciers - We moedigen onze leveranciers aan om, wanneer mogelijk, vergelijkbare programma's als het onze in te voeren en bieden ze hierbij hulp aan.

Onze producten - We evalueren de impact en invloed van nieuwe productontwerpen en ontwikkelingsprocessen.

Doelstellingen

Milieu

 • Broeikasgassen - We blijven actief werken aan het bepalen van maatregelen ter bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbonnen om het gebruik ervan in onze locaties zo veel mogelijk te beperken.

 • Industrieel afval - We voldoen aan alle plaatselijke, regionale en nationale wetten op het vlak van de afvoer van industrieel afval. We herzien regelmatig onze processen en procedures om de totale industriële afval te beperken.

 • Recycling - We leggen verbeteringsprocessen vast om de opbrengst van grondstoffen te optimaliseren en afval te beperken.

Milieu, gezondheid en veiligheid

 • Wereldwijde veiligheid - We voeren een onderzoek naar de onderliggende oorzaak uit voor elk ongeval. We herzien en implementeren corrigerende en preventieve maatregelen, waar van toepassing.

 • Dodelijke ongevallen en ernstige letsels - We streven naar nul dodelijke ongevallen en ernstige letsels onder onze werknemers en onderaannemers.

 • Afdwingende maatregelen en naleving van wetten en vergunningen - We streven ernaar schendingen te voorkomen en te elimineren. We voeren jaarlijkse evaluaties uit om schendingen vast te stellen en te voorkomen.

Leveranciers

 • Diversiteit - Alle bedrijven hebben dezelfde toegang tot onze contracten en zakelijke kansen.

Producten

 • Veiligheid - We bieden producten die voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen en informeren onze klanten over het correct gebruik van deze producten.

 • Duurzame ontwerpen - We voeren productinnovaties en ontwerppraktijken in om onze impact op het milieu te beperken.

Kwaliteitsfilosofie

Ons kwaliteitsbeleid is als volgt:

 1. We betrekken alle werknemers bij het leveren van superieure producten en services die consistent de verwachtingen van onze klanten en onze doelstellingen inlossen of overschrijden, en we werken binnen ons kwaliteitsbeheersysteem volgens ISO 9001

 2. We werken in een geest van continue verbetering en doen het vanaf de eerste keer goed, we zorgen voor een complete en tijdige levering van producten en services op de meest doeltreffende manier

RCI-filosofie

De RCI-filosofie van SNA Europe bepaalt dat elke proces continu kan worden verbeterd en moet voldoen aan de gewenste resultaten:

 • De werknemers van SNA Europe voorzien van een veilige en ergonomische werkomgeving

 • De productie van kwaliteitsproducten verzekeren die voldoen aan de verwachtingen van de klanten

 • Een gelijkmatige en continue productiestroom scheppen die voldoet aan de opleveringsvereisten van de klanten

 • De efficiëntie van SNA Europe wereldwijd verbeteren om concurrentievoordeel te scheppen

 • Streven naar perfectie

Het management van SNA Europe streeft ernaar de continue verbeteringsinspanningen actief te leiden. Lees meer...

Relaties met leveranciers en naleving van reglementen

SNA Europe heeft een inkoopbeleid ingevoerd om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en eerlijke en billijke transacties door de toeleveringsketen heen te garanderen. Dit beleid omvat naleving van de wetgeving, het respecteren van mensenrechten, arbeidsrechten, veiligheid, gezondheid en milieu, in zaken zoals risicobeheer van chemische stoffen en informatiebeveiliging. SNA Europe verbetert continu zijn maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid door begrip en ondersteuning van de leveranciers voor het beleid in te winnen en sterke samenwerkingsbanden op te bouwen.

SNA Europe voert eerlijke en onpartijdige transacties uit door alle leveranciers (inclusief potentiële kandidaten) gelijke kansen te geven, overeenkomstig de interne procedures. SNA Europe begint en volgt transacties met leveranciers op basis van uitgebreide beoordelingscriteria, waaronder naleving van wetten en maatschappelijke normen, milieubescherming, gepaste gegevensbeveiliging, respect voor intellectuele eigendom, gezond en stabiel management, superieure technologische ontwikkelingscapaciteiten, goede prijs-kwaliteitverhouding en stabiele toevoercapaciteiten.

SNA Europe streeft ernaar de juiste prijs en kwaliteit te behalen om zijn klanten een stabiele levering van optimale producten te garanderen, wat ervoor zorgt dat SNA Europe het volledig vertrouwen van klanten wereldwijd wint.

SNA Europe verbiedt zijn werknemers om persoonlijke relaties met leveranciers te onderhouden.

Leveranciers die onderaannemers gebruiken voor het leveren van goederen en producten aan SNA Europe zijn er ook verantwoordelijk voor dat de onderaannemers onze beleidsregels naleven. Lees meer...

Gedrags- en ethische code

Wij bij SNA Europe hebben veel respect voor strenge ethische normen, gedreven door Integriteit en Principes. Deze woorden definiëren wie we zijn en hoe we handelen. We zetten ons als personen en als bedrijf in voor onze waarden, waar ook ter wereld. Er is passie nodig om met integriteit te handelen en de strengste ethische normen aan te houden in alles wat we doen. We maken elke dag keuzes en de meeste daarvan zijn eenvoudig. Maar in meer complexe situaties hebben we richtlijnen en een kader nodig voor hoe we zaken moeten doen in een veeleisende omgeving. We behoren tot Snap-on Inc. en volgen de Gedragscode, beschikbaar in het Chinees, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Portugees, Spaans, Zweeds en Russisch.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

De Gedragscode dekt de belangrijkste aspecten van het bedrijfsleven en biedt werknemers van SNA Europe richtlijnen om de uitstekende reputatie van onze onderneming te behouden. Meer lezen...