REGLER FOR "Håndsavskonkurrence"

1 – ORGANISERENDE VIRKSOMHED . Virksomheden SNA Europe SAS, et fransk "société par actions simplifiées", der er registreret i Frankrig (Pontoise) med registreringsnummer 509 621 736 og med hjemsted på adressen Allée Rosa Luxembourg - 95610 ERAGNY SUR OISE (herefter "den organiserende virksomhed"), organiserer i perioden fra den 1. Juni 2016 kl. 00:01 til den 31. juli kl. 23:59 (herefter "konkurrencens varighed") en konkurrence med navnet "Håndsavskonkurrence" (herefter "konkurrencen") på det websted, der er tilgængeligt på følgende internetadresse: www.bahco.com (herefter "webstedet").

 

2 – DELTAGELSE. Konkurrencen er tilgængelig for alle voksne, der er bosiddende i Frankrigs europæiske område (herunder Korsika), i Sverige, Norge, Storbritannien, Nederlandene og Danmark, undtagen medlemmer af den organiserende virksomhed, personer, der direkte eller indirekte deltog i konkurrencens tilblivelse, i fremstillingen eller administrationen af konkurrencen samt disses direkte familiemedlemmer. Der kan højst deltages én (1) gang pr. person (samme efternavn, samme fornavn og samme e-mailadresse) under spillets varighed. Den organiserende virksomhed forbeholder sig retten til at bekræfte, at vinderne deltager i konkurrencen i overensstemmelse med de gældende regler, da ikke-overensstemmende deltagelse diskvalificerer vinderne og betyder, de ikke kan modtage deres præmie.

 

3 – KONKURRENCENS OFFENTLIGGØRELSE. Konkurrencen bliver offentligt annonceret via webstedet og øvrige reklamemedier.

 

4 – PRÆMIER. For hele konkurrencen: 20 Bahco® Superior-håndsave (ref.: 2600-19-XT-HP, længde: 475 mm, 9 TPI) tilbydes til en gennemsnitlig salgsværdi på EUR 50 inkl. moms (herefter "præmierne").

 

5 – DELTAGELSESKRAVFor at kunne deltage i konkurrencen skal man gå til webstedet under konkurrencens varighed, besvare et specifikt spørgsmål og derefter i deltagelsesskemaet oplyse efternavn, fornavn, e-mailadresse og stilling, før man klikker på fanen "Deltag i konkurrencen".

 

6 – ANNONCERING AF OG OPLYSNING OM VINDERE. Der trækkes lod om præmierne senest den 6. juli 2016 blandt alle deltagere, der opfylder de under pkt. 5 anførte punkter, for derved at kunne annoncere, hvem der har vundet de præmier, der trækkes lod om i konkurrencen. Så snart lodtrækningen har fundet sted, får vinderne besked pr. e-mail til den adresse, de har oplyst, da de tilmeldte sig konkurrencen.

 

7 – TILDELING AF PRÆMIER. Når vinderne kontaktes pr. e-mail, vil de blive bedt om at oplyse en komplet postadresse, som præmien skal sendes til. Hvis en vinder ikke svarer inden for en måned fra den dato, e-mailen blev sendt, sendes der endnu en e-mail. Såfremt den pågældende vinder stadig ikke svarer inden for en måned fra datoen for den anden e-mail, anses præmien for at være tabt, og den indgår ikke i lodtrækningen igen.

 

8 – PRÆMIERNES UTILGÆNGELIGHED. Præmierne kan på ingen måde byttes til deres kontantværdi eller til en anden præmie. Den organiserende virksomhed kan dog erstatte præmierne med andre præmier med en tilsvarende eller højere værdi, såfremt der måtte indtræde en begivenhed, der ligger uden for virksomhedens kontrol, og som gør det umuligt at levere præmierne, uden at en sådan udskiftning påvirker den organiserende virksomheds ansvarsforpligtelse.

 

9 – REGLERNE. Deltagelse i konkurrence betyder, at alle de gældende regler er accepteret. Reglerne kan altid fås gratis og printes på www.bahco.com eller efter anmodning sendt til SNA Europe SAS – Service Marketing - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE FRANKRIG.

 

10 –REFUNDERING AF OMKOSTNINGER. Omkostninger for den internetforbindelse, der er nødvendig for at deltage i konkurrencen, refunderes ikke.

 

11 – SVIG. Den organiserende virksomhed kan annullere hele eller en del af konkurrencen, hvis det opdages, at der blev begået nogen form for svig eller snyd, hvad angår deltagelse i konkurrencen eller lodtrækningen. Desuden forbeholder virksomheden sig ret til ikke at udlodde præmierne til deltagere, der snød, og/eller til at anlægge sag mod dem for den kompetente domstol.

 

12 – FORCE MAJEURE. Den organiserende virksomhed forbeholder sig ret til at forkorte, forlænge, ændre eller aflyse konkurrencen i tilfælde af force majeure. Dette er ikke ansvarsudløsende.

 

13 – ANSVAR 13.3  Deltagelse i konkurrencen via internettet medfører, at man som deltager anerkender og accepterer internettets egenskaber og begrænsninger, især for så vidt angår den tekniske ydeevne, svartiden på forespørgsler, spørgsmål eller overførsel af information. Visse data er ikke beskyttet mod eventuelt misbrug eller mod risici for potentielle vira, der findes på internettet, men dette er på ingen måde ansvarsudløsende for den organiserende virksomhed. Den organiserende virksomhed er ikke ansvarlig for tab af internetkommunikation eller ændring i deltagelser (netværkskommunikation, netværkssammenbrud) og mere generelt for afbrydelse af internetforbindelsen. 13.2 Den organiserende virksomhed er ikke ansvarlig for fejl eller nedbrud i postnetværket og specifikt ikke for situationer, hvor præmier går tabt under forsendelsen, ikke modtages, hvor de beskadiges, eller hvor levering måtte være forsinket. Desuden er den organiserende virksomhed ikke ansvarlig for tilfælde, hvor præmierne sendes til den forkerte adresse grundet forkerte oplysninger fra deltagerne, eller hvor præmierne ikke blev modtaget af deltagerne inden for det tidsrum, postvæsnet havde oplyst.

 

14 – PERSONLIGE OPLYSNINGER Det er nødvendigt at ekspedere deltagernes personlige oplysninger, således at den organiserende virksomhed på effektiv vis kan administrere konkurrencen og sikre, at vinderne modtager deres præmie. Oplysningerne anvendes af den organiserende virksomhed og - om nødvendigt - af dennes partnere i forbindelse med konkurrencen, og hvor dette er nødvendigt, således at den organiserende virksomhed kan sende kommerciel post til de deltagere, der har anmodet om dette. I overensstemmelse med den franske lov om databeskyttelse af 6. januar 1978 har deltagere i konkurrencen ret til at se, rette og slette alle eller dele af deres personlige oplysninger. Desuden har de ret til at nægte, at deres personlige oplysninger anvendes. Deltagerne kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til info@bahco.com eller ved at skrive til SNA Europe SAS – BP 20104 Eragny – 95613 CERGY PONTOISE Frankrig. Personer, der ønsker at udøve deres ret til, at deres personlige oplysninger ikke anvendes, før konkurrencens udløb, kan ikke deltage i konkurrencen eller modtage en præmie.

 

15 – LOVVALG OG VÆRNETING Konkurrencen og de anførte regler er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Frankrig.  Indsigelse mod eller krav i forbindelse med konkurrencen skal sendes til den organiserende virksomhed pr. e-mail til info@bahco.com eller pr. post til SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE Frankrig. Værnetinget påvirker ikke en forbrugers ret til den beskyttelse, vedkommende i øvrigt har ret til i henhold til lovgivningens bestemmelser i det land, vedkommende er bosiddende i.