Regler for deltagelse i konkurrence og privatlivspolitik

1 - HVEM AFHOLDER KONKURRENCEN
Konkurrencen arrangeres af virksomheden SNA Europe SAS, en fransk "société par actions simplifiées", som er registreret i Frankrig (Pontoise) under registreringsnummer 509 621 736, og hvis hovedkontor er beliggende på Allée Rosa Luxembourg - 95610 ERAGNY SUR OISE (den "organiserende virksomhed"), organiserer en "Golden Ticket"-kampagne (kampagnen) fra 1. april 2017 til 31. december 2017. Du har to muligheder for at deltage:

Mulighed 1: Deltagerne kan være heldig at finde en Golden Ticket inde i Bahco produkter, de har købt i butikkerne i løbet af kampagnen "Storage Campaign". Ti (10) Golden Tickets vil blive udloddet som præmier.
Mulighed 2: Sideløbende kører en konkurrence på www.bahco.com, hvor man skal svare på et simpelt spørgsmål og indsende det bedste og kreative slogan for "Find din indre racerkører", som beskrevet i artikel 6. En (1) Golden Ticket vil blive givet som en præmie til en person med både det rigtige svar og bedste/kreative slogan.

 

2 - DELTAGELSE
Denne kampagne er tilgængelig for enhver voksen person (over 18 år) med bopæl i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Luxembourg, Frankrig (herunder Korsika), Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien, undtaget ansatte hos SNA Europe, deres familie eller samboende, tilknyttede virksomheder, disses associerede selskaber og datterselskaber, familier eller nogen anden med professionel tilknytning til denne konkurrence. For Mulighed 2 gælder følgende: Deltagelsen er begrænset til én gang per person (samme efternavn, samme fornavn og samme e-mail-adresse). Vi forbeholder os ret til at kontrollere, at vinderne har handlet i overensstemmelse med de nuværende regler. Personer som ikke opfylder kravene vil vi diskvalificere og herved annullere deres præmie. Folk kan deltage i både MULIGHED 1 og MULIGHED 2.

 

3 - ANNONCERING

Kampagnen annonceres til offentligheden via www.bahco.com  og andre medier.

 

4 - BESKRIVELSE AF KONKURRENCEN

Mulighed 1: Deltagerne kan være heldig at finde en Golden Ticket inde i Bahco produkter, de har købt i butikkerne i løbet af kampagnen "Storage Campaign". På denne Golden Ticket, står således også besrevet hvordan man skal forholde sig.

Mulighed 2: Besøgende på www.bahco.com kan udfyldeet online skema, hvori der skal svares på et simpelt spørgsmål og indsendes et godt og kreativt slogan for "Find din indre racerkører".
En jury bestående af folk fra forskellige SNA Europe kontorer i forskellige landen, vil udvælge vinderne af denne konkurrence.

 

 

5 - BETINGELSER FOR DELTAGELSE

Mulighed 1: Deltagerne kan når de har købt en af produkterne fra vores Storage Deals kampagne, være heldig at finde en Golden Ticket inde i Bahco produkterne. Hvis alle betingelser er opfyldt (alder, helbred m.m.), får personen med denne Golden Ticket, to (2) sæder i en lynhurtig racerbil som beskrevet i artikel 6 nedenfor.

Mulighed 2: Hver deltager kan kun registrere sig en gang. Er der dubletter vil disser automatisk blive fjernet fra hjemmesiden. Ligeledes forbeholder vi os ret til at fjerne indhold der kan virke stødende eller upassende.

Ved at indsende indhold til SNA Europe’s hjemmeside, giver deltagerne hermed SNA Europe ret til at bruge det fremsendte indhold i hele verden (ikke-eksklusiv, royalty-fri, underlicens og overdraget licens). Indholdet kan blive brugt i eventuelle medieformater og gennem eventuelle mediekanaler.

Deltagerne accepterer endvidere, at indhold, de sender til konkurrencen ikke vil indeholde tredjeparts ophavsretligt beskyttet materiale eller materiale, der er omfattet af andre tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre deltagerne har tilladelse fra den retmæssige ejer af materialet eller på anden måde lovligt materiale og til at give SNA Europe alle de licensrettigheder, der herved ydes.

Deltagerne er også enige om, at de ikke vil indsende materiale, der er i strid med SNA Europe adfærdsmæssige retningslinier der findes nedenfor. SNA Europe tillader ikke copyright, ulovlige aktiviteter og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på hjemmesiden, og SNA Europe vil fjerne alt indhold, hvis korrekt anmeldt, at sådant indhold krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder. SNA Europe forbeholder sig ret til at fjerne indhold uden forudgående varsel.

SNA Europas adfærdsmæssige retningslinier:

Denne hjemmeside er ikke til at blive brugt til:

(I) Pornografi eller seksuelt indhold eller upassende ting, såsom dyremishandling, alkoholiske misbrug eller bomber.

(II) Respekt ophavsret.

(III) Opret ikke vildledende beskrivelser, tags, titler eller miniaturebilleder for at øge synspunkter. Det er ikke i overensstemmelse med vores formål for at skrive store mængder uønsket eller gentaget indhold.

 

6 - PRÆMIER

I hele perioden vil følgende præmier tilbydes:

- For Mulighed 1: Ti (10) Golden Tickets der hver især giver mulighed for to (2) personer at deltage i en-dags begivenhed "Find din indre racerkører", som vil bestå i en dag på en racerbane i Madrid, Spanien (sted vil blive endelig bekræftet til deltagerne) til at køre en racerbil (modeller af biler, der skal bekræftes til deltagerne). Arrangementet vil finde sted i maj 2018 (dato skal bekræftes til deltagerne). Vinderne af Golden Tickets skal findes senest d. 15. januar 2018 og derfor vil vinderen være nødt til at kontakte SNA Europe på e-mail-adresse: beapilot@bahco.com for at bekræfte hans / hendes deltagelse og navnet på hans / hendes ledsager. Deltagerne og hans / hendes ledsager, bliver nødt til at være mindst 18 år, har et gyldigt kørekort og en lægeerklæring mindre end seks måneder gamnel «Bemyndigelse til at indehaveren må deltage i et sådant arrangement» som skal leveres til SNA Europe før præmien kan bekræftes. SNA Europe kan afvise tildelingen af ​​præmien, hvis betingelserne for deltagelse ikke er opfyldt. Nødvendigt udstyr vil blive leveret af arrangøren, kun sportssko skal medbringes af deltagerne. Den kommercielle værdi af denne begivenhed er ca. kr. 15.000,-

 

- For Mulighed 2: En (1) Golden Ticket der giver mulighed for to (2) personer at deltage i en-dags begivenhed "Find din indre racerkører", som vil bestå i en dag på en racerbane i Madrid, Spanien (sted vil blive endelig bekræftet til deltagerne) til at køre en racerbil (modeller af biler, der skal bekræftes til deltagerne). Arrangementet vil finde sted i maj 2018 (dato skal bekræftes til deltagerne). Vinderne af Golden Tickets skal findes senest d. 15. januar 2018 og derfor vil vinderen være nødt til at kontakte SNA Europe på e-mail-adresse: beapilot@bahco.com for at bekræfte hans / hendes deltagelse og navnet på hans / hendes ledsager. Deltagerne og hans / hendes ledsager, bliver nødt til at være mindst 18 år, har et gyldigt kørekort og en lægeerklæring mindre end seks måneder gamnel «Bemyndigelse til at indehaveren må deltage i et sådant arrangement» som skal leveres til SNA Europe før præmien kan bekræftes. SNA Europe kan afvise tildelingen af ​​præmien, hvis betingelserne for deltagelse ikke er opfyldt. Nødvendigt udstyr vil blive leveret af arrangøren, kun sportssko skal medbringes af deltagerne. Den kommercielle værdi af denne begivenhed er ca. kr. 15.000,-

 

7 - ADGANGSKRAV

Mulighed 1: For at deltage skal man købe et af produkterne fra vores Storage Deals kampagne.

Mulighed 2: For at deltage skal man gå ind på hjemmesiden og besvare et simpelt spørgsmål og derefter angive, i form til dette formål, hans / hendes efternavn, fornavn, e-mail-adresse og profession, før du klikker på fanen "Send". Intet køb er nødvendigt.

 

8 - VINDERE, ANGIVELSE OG INFORMATION

Mulighed 1: Folk, der finder en Golden Ticket før d. 31. december 2017 og bekræfter deres deltagelse inden den 15. januar 2018 og opfylder gældende betingelser, vil blive betegnet som vinder.

Mulighed 2:  Senest den 31. januar 2018 vil juryen vælge en vinder blandt de udvalgte deltagere (se artikel 4 og 5). Så snart juryen har valgt, vil vinderne af præmierne blive informeret via e-mail sendt til den angivne adresse, som de registrerede ved tilmeldelsen.

 

9 - UDDELING AF PRÆMIER.

Mulighed 1: Efter at have taget kontakt til SNA Europe med en gyldig Golden Ticket, vil vinderen modtage information fra SNA Europe omkring ”Find din indre racerkører” begivenheden som beskrivet i artikel 6.

Mulighed 2: Når vinderne bliver kontaktet via e-mail, vil de blive bedt om at give oplysninger til at organisere begivenheden som beskrevet i artikel 6.

I tilfælde af en vinder ikke reagerer inden 15 dage fra den dato, hvor e-mailen blev sendt, vil en anden e-mail sendes. I mangel af et svar fra nævnte vinder inden for 15 dage fra datoen for den anden e-mail, vil præmien blive betragtet tabt, og præmien vil ikke blive sat tilbage i konkurrencen.

 

10 - INDISPONIBLE PRÆMIER

Præmierne kan ikke på nogen måde byttes mod deres værdi i kontanter, eller mod enhver form for anden belønning og kan ikke overdrages til andre. Sna Europe kan dog erstatte præmierne med andre præmier af tilsvarende eller højere værdi, hvis der er forhold, som tvinger SNA Europe til at gøre dette.

 

11 - AFGØRELSE OM VINDERE

Beslutningen som træffes af juryen er endelig og bindende, og ingen korrespondance vil blive indgået om det. Vindernes navne og land kan fås ved at sende en frankeret svarkuvert til SNA Europe SAS - service Marketing - BP 20104 Eragny - 95.613 Cergy Pontoise FRANKRIG eller en e-mail til info@bahco.com senest 60 dage efter udløbet af fristen for konkurrencen.

 

12 - ARKIVERING OG BESTEMMELSE I FORRETNINGSORDENEN.

Posten til Konkurrencen indebærer fuld accept af de nuværende regler. Reglerne er gratis og kan udskrives til enhver tid www.bahco.com eller på anmodning SNA Europe SAS - service Marketing - BP 20104 Eragny - 95.613 Cergy Pontoise FRANKRIG.

 

13 - OMKOSTNINGER/REFUSION

Omkostningerne ved internetforbindelsen der er nødvendig for at komme ind på www.bahco.com vil ikke blive refunderet. De produkter købt under kampagnen "Storeage Deals" ikke vil blive refunderet.

 

14- BEDRAGERI

SNA Europe vil være i stand til at annullere hele eller en del af konkurrencen, hvis det viser sig, at der er begået svig i nogen form eller på nogen måde, i forbindelse med deltagelse i konkurrencen eller ved udpegelsen af ​​vinderne. Desuden forbeholder SNA Europe sig ret til, ikke at uddele præmierne til enhver deltager, der snød og / eller til at anlægge sag an mod dem ved de kompetente domstole.

 

15 - FORCE MAJEURE

SNA Europe forbeholder sig ret til at forkorte, forlænge, ​​ændre eller annullere eventet/handlingen i tilfælde af force majeure. Ansvaret vil ikke være engageret i dette tilfælde.

 

 

 

16 - ANSVAR

Omkostninger til betjening via internettet indebærer anerkendelse og accept af de karakteristika og begrænsninger af internettet, navnlig med hensyn til de tekniske præstationer, tidspunktet for svar på konsultere, spørgsmål eller overførsel af oplysningerne. Manglende beskyttelse af visse data mod potentiel uretmæssig tilegnelse og mod forurening risici ved potentiel virus der cirkulerer på internettet, må ikke på nogen måde udsætte SNA Europe for ethvert ansvar. SNA Europe er ikke ansvarlig i tilfælde af tab af Internet kommunikation eller ændring af kapitalinteresserne (netværkskommunikation, netværk opdeling) og mere generelt i tilfælde af en afbrydelse af internettet. SNA Europe er ikke ansvarlig i tilfælde af fejl eller svigt af postnettet og især i tilfælde, hvor præmierne er tabt under forsendelsen, der ikke er modtaget, er beskadiget eller når deres levering er forsinket. Ligeledes er SNA Europe ikke forpligtet i tilfælde, hvor præmier fejlsendes på grund af ukorrekte oplysninger fra deltagerne eller i tilfælde, hvor præmier ikke blev modtaget af deltagerne inden for tidsrammen angivet af postvæsenet.

 

17 - PERSONOPLYSNINGER

Håndteringen af ​​personoplysninger af deltagerne er nødvendig for SNA Europe, til at administrere kampagnen effektivt og for at sikre at vinderne får deres præmier. Denne data bliver brugt af SNA Europe og, hvis det er nødvendigt, dets partnere, med henblik på konkurrencen, og, hvis det er nødvendigt, for at gøre det muligt for SNA Europe, at sende kommerciel kommunikation til deltagerne, der anmodede om det. I henhold til lov franske Databeskyttelse af 6. januar 1978 har deltagerne har ret til adgang, til berigtigelse og sletning af alle eller en del af deres personlige data, samt en ret til at gøre indsigelse mod anvendelse af sådanne personoplysninger. Deltagerne kan udøve disse rettigheder ved at sende en mail til info@bahco.com eller SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95.613 Cergy Pontoise Frankrig. De personer, som gør brug af deres ret til modstand inden udgangen af ​​konkurrencen vil ikke være i stand til at deltage i konkurrencen og modtage en præmie.

 

18 - LOVVALG OG TVIST

Den Drift og de nuværende regler er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Frankrig. Enhver indsigelse eller krav i forhold til konkurrencen sendes til SNA Europe til info@bahco.com eller SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95.613 Cergy Pontoise Frankrig.