KONKURRENCEREGLER "130-års jubilæum"

1 - ORGANISERENDE VIRKSOMHED

Virksomheden SNA Europe SAS, et fransk "société par actions simplifiées", der er registreret i Frankrig (Pontoise) med registreringsnummer 509 621 736 og med hjemsted på adressen Allée Rosa Luxembourg - 95610 ERAGNY SUR OISE ("den organiserende virksomhed"), organiserer i perioden fra den 1. december 2016 kl. 00:01 til den 12. marts 2017 kl. 23:59 ("konkurrencens varighed") en europæisk konkurrence med navnet "130-års jubilæum" ("konkurrencen") på det websted, der er tilgængeligt på følgende internetadresse: www.bahco.com ("webstedet"). Konkurrencen går ud på, at deltagerne skal indsende deres bedste Bahco-historie for at afgøre, hvem der er den største Bahco-fan.

1.1 SNA Europe SAS udbyder denne konkurrence som en selvstændig virksomhed med det ene formål at fremme og markedsføre sine varer og tjenesteydelser. Konkurrencen skal ikke ses som gambling, et lotteri eller på anden måde som et hasardspil, men som en konkurrence baseret på deltagernes faktiske bidrag. Konkurrencen udbydes og drives desuden kun via juridiske og faglige midler til at annoncere og markedsføre SNA Europe SAS og dennes varer og tjenesteydelser.

2 - DELTAGELSE

Konkurrencen er tilgængelig for alle voksne personer – "Deltageren" – (18 år og derover), der er bosiddende i Frankrigs europæiske område (herunder Korsika), i Storbritannien, Tyskland, Italien,Sverige, Danmark og Norge, undtagen medarbejdere i den organiserende virksomhed, personer, der direkte eller indirekte har deltaget i konkurrencens tilblivelse, i fremstillingen eller administrationen af konkurrencen samt disses direkte familiemedlemmer. Der kan højst deltages én (1) gang pr. person (samme efternavn, samme fornavn og samme e-mailadresse) under spillets varighed. Den organiserende virksomhed forbeholder sig retten til at bekræfte, at vinderne deltager i konkurrencen i overensstemmelse med de gældende regler, da ikke-overensstemmende deltagere vil blive diskvalificeret og derfor ikke kan modtage deres præmie.

3 - KONKURRENCENS OFFENTLIGGØRELSE

Konkurrencen bliver offentligt annonceret via webstedet og øvrige reklamemedier.

4 - BESKRIVELSE AF KONKURRENCEN

I anledning af 130-års jubilæet for Bahco-mærket vil den organiserende virksomhed gerne samle de bedste historier, der illustrerer det utrolige forhold, folk i årenes løb har haft til Bahco. Deltageren skaffer sig adgang til denne kampagne og indsender sin historie via en dedikeret side på webstedet. Efter at have udfyldt tilmeldingsformularen (se nedenfor i afsnit 7) for at deltage i kampagnen vil deltageren kunne indsende sin historie, som kan indeholde tekst og billeder.

Hver besøgende på webstedet kan stemme på sin foretrukne historie ved at klikke på tommelfingerikonet.

Ved afslutningen af konkurrencen vil den historie, der har fået det højeste antal stemmer på hvert lokalt websted, gå videre.  Alle disse historier vil derefter blive lagt ud på Bahcos intranet, hvor medarbejderne hos SNA Europe kan stemme på deres favorit.

De tre historier, der får det største antal stemmer fra medarbejderne hos SNA Europe, vinder en præmie som angivet i afsnit 6.

5. BETINGELSER FOR AT DELTAGE I KONKURRENCEN

Deltagerne kan kun tilmelde sig én gang. Dubletter af uploadede tilmeldelser vil automatisk blive fjernet fra webstedet. Desuden kan SNA Europe beslutte at fjerne indhold fra webstedet, hvis det anses for upassende og/eller eksplicit.

Når deltagerne indsender indhold til SNA Europes websted, giver de hermed SNA Europe en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, underlicenserbar og overdragelig licens til at bruge, distribuere og fremføre indhold, herunder uden begrænsning til at fremme og omfordele i et hvilket som helst medieformat og gennem en hvilken som helst mediekanal.

Deltagerne accepterer endvidere, at det indhold, de indsender til konkurrencen, ikke indeholder materiale, der er ophavsretligt beskyttet af tredjeparter, eller materiale, der er omfattet af andre tredjeparters immaterielle rettigheder, medmindre deltagerne har tilladelse fra den retmæssige ejer af materialet eller på anden måde lovligt må anvende materialet og give SNA Europe alle de licensrettigheder, der herved ydes.

Deltagerne accepterer også, at de ikke må indsende materiale, der er i strid med SNA Europes adfærdsmæssige retningslinjer, som findes nedenfor. SNA Europe tillader ikke copyright-overtrædende aktiviteter og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på webstedet, og SNA Europe vil fjerne alt indhold, hvis det er korrekt anmeldt, at sådant indhold krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder. SNA Europe forbeholder sig ret til at fjerne indhold uden forudgående varsel.

SNA Europes adfærdsmæssige retningslinjer:

Dette websted må ikke bruges til:

(i) Pornografi eller seksuelt indhold eller upassende indhold såsom dyremishandling, alkoholmisbrug eller fremstilling af bomber.

(ii) Respekter ophavsret.

6. PRÆMIER

For hele konkurrencen tilbydes følgende præmier:

Til de tre (3) bedste deltagere i konkurrencen:

  • 1. præmie: et fire (4) dages ophold for to (2) personer (fra torsdag til søndag, datoen aftales med vinderen) i San Sebastian (Spanien). Præmien inkluderer en returrejse fra vinderens hjemland til San Sebastian, indkvartering på et 4-stjernet hotel, en middag på en Michelin-restaurant og et besøg på Bahco-fabrikken i Irun. Alle elementer har en gennemsnitlig kommerciel værdi af 1.000 euro plus prisen for flybilletten, der beregnes, når vinderen er udpeget.
  • 2. præmie:  et "130-års jubilæum" limited edition-værktøjsbord (ref: 1470K6BKFFC12, gennemsnitlig kommerciel værdi 1.825 euro inkl. moms)
  • 3. præmie: En værktøjstaske i stof med 72 stykker værktøj (ref: 4750FB2W-TS001, gennemsnitlig kommerciel værdi 585 euro inkl. moms)
7 - DELTAGELSESKRAV

For at kunne deltage i konkurrencen skal deltageren skaffe sig adgang til webstedet under konkurrencens gyldighedsperiode, udfylde formularen med sin "bedste historie" og til det formål oplyse efternavn, fornavn, e-mailadresse og erhverv samt levere historien og relaterede billeder, før han/hun klikker på "Send". Intet køb er nødvendigt.

8 - ANNONCERING AF OG OPLYSNING OM VINDERE

Ved afslutningen af konkurrencen indsendes historierne med det højeste antal stemmer pr. land til en intern afstemning via den organiserende virksomheds intranet, hvor alle medarbejdere hos SNA Europe kan stemme på deres foretrukne historie. Hver medarbejder får lov til at stemme én gang. Antallet af stemmer afgør vinderne efter deres placering. 

Afstemningen vil være åben internt i tre (3) uger. (fra 23. marts 2017 til 13. april 2017). Så snart konkurrencen er afsluttet, får vinderne besked pr. e-mail til den adresse, de oplyste, da de tilmeldte sig konkurrencen.

9 - TILDELING AF PRÆMIER

Når vinderne kontaktes pr. e-mail, vil de blive bedt om at oplyse en komplet postadresse, som præmien skal sendes til. Præmien vil blive sendt til vinderen med posten inden for tres (60) dage efter, at han/hun har oplyst sin postadresse. Hvis en vinder ikke svarer inden for en måned fra den dato, e-mailen blev sendt, sendes der endnu en e-mail. Såfremt den pågældende vinder stadig ikke svarer inden for en måned fra datoen for den anden e-mail, anses præmien for at være tabt, og præmien indgår ikke i konkurrencen igen.

10 - PRÆMIERNES UTILGÆNGELIGHED

Præmierne kan på ingen måde byttes til deres kontantværdi eller til en anden præmie og kan ikke overdrages. Den organiserende virksomhed kan dog erstatte præmierne med andre præmier af tilsvarende eller højere værdi, hvis forhold uden for den organiserende virksomheds kontrol nødvendiggør dette.

11 - UDTRÆKNING AF VINDERE

Den organiserende virksomheds beslutning vedrørende ethvert aspekt af konkurrencen er endelig og bindende, og ingen korrespondance vil blive indgået herom.

12 - OPBEVARING AF OG ADGANG TIL REGLERNE

Deltagelse i konkurrence betyder, at alle de gældende regler er accepteret. Reglerne kan altid fås gratis og printes på www.bahco.com eller efter anmodning sendt til SNA Europe SAS – Service Marketing - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE FRANKRIG.

13 - REFUNDERING AF OMKOSTNINGER

Omkostninger for den internetforbindelse, der er nødvendig for at deltage i konkurrencen, refunderes ikke.

14 - SVIG

Den organiserende virksomhed kan annullere hele konkurrencen eller en del heraf, hvis det opdages, at der er begået nogen form for svig eller snyd, hvad angår deltagelse i konkurrencen eller udpegningen af vindere. Desuden forbeholder virksomheden sig ret til ikke at levere præmierne til deltagere, der har snydt, og/eller til at anlægge sag mod dem ved den kompetente domstol.

15 - FORCE MAJEURE

Den organiserende virksomhed forbeholder sig ret til at forkorte, forlænge, ændre eller aflyse konkurrencen i tilfælde af force majeure. Dette er ikke ansvarsudløsende.

16 - ANSVAR

Deltagelse i konkurrencen via internettet medfører, at man som deltager anerkender og accepterer internettets egenskaber og begrænsninger, især for så vidt angår den tekniske ydeevne, svartiden på forespørgsler, spørgsmål eller overførsel af information. Visse data er ikke beskyttet mod eventuelt misbrug eller mod risici for potentielle vira, der findes på internettet, men dette er på ingen måde ansvarsudløsende for den organiserende virksomhed. Den organiserende virksomhed er ikke ansvarlig for tab af internetkommunikation eller ændring i deltagelser (netværkskommunikation, netværkssammenbrud) og mere generelt for afbrydelse af internetforbindelsen. Den organiserende virksomhed er ikke ansvarlig for fejl eller nedbrud i postnetværket og specifikt ikke for situationer, hvor præmier går tabt under forsendelsen, ikke modtages, hvor de beskadiges, eller hvor levering måtte være forsinket. Desuden er den organiserende virksomhed ikke ansvarlig for tilfælde, hvor præmierne sendes til den forkerte adresse grundet forkerte oplysninger fra deltagerne, eller hvor præmierne ikke blev modtaget af deltagerne inden for det tidsrum, postvæsnet havde oplyst.

17 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

Det er nødvendigt at behandle deltagernes personlige oplysninger, så den organiserende virksomhed på effektiv vis kan administrere konkurrencen og sikre, at vinderne modtager deres præmie. Oplysningerne anvendes af den organiserende virksomhed og om nødvendigt af dennes partnere i forbindelse med konkurrencen, og om nødvendigt med henblik på at sætte den organiserende virksomhed i stand til at sende kommerciel post til de deltagere, der har anmodet herom. I overensstemmelse med den franske lov om databeskyttelse af 6. januar 1978 har deltagere i konkurrencen ret til at se, rette og slette alle eller dele af deres personlige oplysninger. Desuden har de ret til at nægte, at deres personlige oplysninger anvendes. Deltagerne kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til info@bahco.com eller ved at skrive til SNA Europe SAS, BP 20104 Eragny, 95613 CERGY PONTOISE, Frankrig. Personer, der ønsker at udøve deres ret til, at deres personlige oplysninger ikke anvendes, før konkurrencens udløb, kan ikke deltage i konkurrencen eller modtage en præmie.

18 - LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen og de anførte regler er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Frankrig.  Indsigelse mod eller krav i forbindelse med konkurrencen skal sendes til den organiserende virksomhed pr. e-mail til info@bahco.com eller pr. post til SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 9561