Vores værdier

Miljø-, sundheds-, og sikkerhedspolitik

Vi er engagerede og fast besluttet på, at opretholde et højt niveau af produkt- og arbejdssikkerhed. 

Vi sigter efter at beskytte miljøet og offentlighedens velfærd i vores nærområder. Ydermere implementerer vi en sund miljøpolitik, der er udviklet til at forebygge, begrænse og hvor det er nødvendigt, afhjælpe indvirkninger på miljøet i vores nærområde. 

Vi ved hvor vigtigt det er at bevare naturen, og at miljømæssige målsætninger, altid bør være i tråd med en sund økonomisk udvikling. 

Vores tilgang til miljø, sunhed og sikkerhed er gennemgående i vores drift, produktudvikling og værdikæde, for at fremme bæredygtighed.

Omfang og Driftkontrol

I fuld kontrol med vores område: Vores miljø-, sundhed- og sikkerhedsstrategi er, som et minimum, i fuld overenstemmelse med lokale og nationale myndigheder. Alle processerne i vores produktion og ydelser vi tilbyder, bliver jævnligt evalueret. 

Begrænset kontrol med vores leverandører: Vi anbefaler vores leverandører, at indføre samme processer, hvor det er muligt, som vores egne og tilbyder gerne assistance i den proces.

Vores produkter: Vi evaluerer indvirkning og indflydelsen af et nyt design eller en ny udviklingsproces.

Målsætninger

Områdets miljø

 • Drivhusgasser - Vi sørger konstant for, at identificere muligheder for besparelser i vores energi- og ressourceforbrug så vi, hvor det er muligt, opnår en reduktion af ressourceforbruget i alle vores faciliteter. 

 • Total Industriel Affald - Vores processer inden for bortskaffelse af industriaffald, er i fuld overenstemmelse med gældende lokale og nationale myndigheder. For at minimere industriaffaldet, gennemgår vi ofte vores processer og procedure.

 • Genbrugsaffald - Vi har opsat klare processer for at forbedre udnyttelsen af råmaterialer, og samtidig reducere mængden af affald der ikke kan genbruges.

Miljø, Sundhed og Sikkerhed

 • Global sikkerhed - Vi udfører altid dybdegående analyser, for at finde årsagen til enhver ulykke. Dernæst gennemgås analysen og hvor det er nødvendigt, implementerer vi korrigerende og forebyggende handlinger.

 • Dødsfald og alvorlige skader - Vores mål er at opnå nul dødsfald og alvorlige skader for medarbejder og entreprenører.

 • Håndhævelsesforanstaltninger & reguleringer / tilladelse af fejl - Vi arbejder mod at eliminere og forebygge fejl. Årligt foretager vi evalueringer for at identificere og forebygge fejl.

Leverandører

 • Mangfoldighed - Alle virksomheder har adgang til de samme kontrakter og forretningsmuligheder.

Produkter

 • Sikkerhed - Vi tilbyder produkter, der er i overenstemmelse med alle sikkerhedsstandarder, og giver samtidig information til vores kunder om hvordan produktet bør anvendes.

 • Udvikling af bæredygtighed - Vi har implementeret processer der sikrer en kontinuerlig produktinnovation og udvikling, med hensigt at mindske indvirkning på miljøet.

Vores filosofi om kvalitet

Vores kvalitetspolitik er at:

 1. Alle medarbejder involveres, i at tilbyde fremragende produkter og ydelser, der konstant møder eller overstiger kundernes forventerninger. Vores kalitetsstyring system er implementeret i overenstemmelse med ISO 9001.

 2. Arbejde med en filosofi, om konstant at forbedre os og gøre tingene rigtig den første gang. Dette samtidig med, at vi leverer komplette produkter og ydelser til tiden, på den bedst mulige metode.

RCI filosofi

SNA Europe's RCI filosofi bebuder, at enhver proces kan forbedres, samtidig med at vi opnå følgende resultater:

 • At tilbyde SNA Europe's ansatte et sikkert og ergonomisk arbejdsmiljø

 • At sikre en produktion af kvalitets produkter, der møder vores kunders forventerninger

 • At skabe en jævn og konstant produktion, som møder vores kunders forventninger til levering

 • At forbedre SNA Europe's globale effektivitet, som vil skabe konkurrencemæssige fordele

 • At stræbe efter perfektion

SNA Europe's ledelse bestræber sig på aktivt, at sørge for kontinuerlige forbedrings tiltag.  Læs mere…

Forhold til leverandører og overholdelse af gældende lovgivning

SNA Europe har vedtaget en række indkøbspolitkker, for at kunne opfylde dets sociale ansvar og foretage retfærdige, samt rimelige transaktioner igennem hele værdikæden. Disse politikker indebærer overholdelse af lovgining, respektere menneskerettigheder, ansatte, sikkerhed, sundhed og miljø, samt områder som risikokontrol af kemisk indhold og informationssikkerhed. SNA Europe optimerer kontinuerligt dets indkøbspolitikker i en socialansvarlig retning. Vi bestræber os på at opnå leverandørernes forståelse og støtte, samt at bygge et stærkt partnerskab.

SNA Europe bestræber sig på, at foretage retfærdige og objektive transaktioner, ved at give alle leverandører samme forretningsmuligheder (inkl. potentialle kandidater). Dette i overenstemmelse med de interne procedure. SNA Europe foretager og fortsætter transaktioner med leverandører, baseret på dybdegående evaluerings kriterier. Disse indebærer overenstemmelse med lovgivning og sociale normer, miljømæssig beskyttelse, ansvarlig informationssikkerhed, respekt for intellektuel ejendomsret, sund og stabil virksomhedsledelse, fremragende evne til teknologisk udvikling, rette pris og kvalitet samt kontinuerlig leveranceevne.

SNA Europe stræber efter, at forhandle den rette pris og kvalitet, for at tilbyde kunderne kontinuerlig leverance af bedst mulige produkter. Dette sikrer at SNA Europe opnår tillid fra kunderne verden over.

SNA Europe tillader ikke, at medarbejdere opbygger relationer med leverandører, for at fremme egne personlige interesser.

Leverandører, der benytter sig af underleverandører, for at levere produkter og ydelser til SNA Europe, vil være ansvarlig for, at underleverandøren opfylder vores politikker og retningslinjer. Læs mere…

Code of Conduct og Etik

Vi, hos SNA Europe, nærer dyb respekt for høje etiske standarder, som primært drives af integritet og principper. Disse to ord definerer hvem vi er og hvordan vi agerer. Vi er fast besluttet på at følge vores værdier, som individ og organisation, hvorend i verden vi befinder os. Det kræver vilje, at handle med integritet og at yde til højeste etiske standarder, i alt hvad vi foretager os. Hverdag foretager vi valg og de fleste er lette, men for de, som er komplekse, har vi klare retningslinjer og rammer, så vi kan fortsætte vores forretning i de konstant krævende omgivelser. Som en del af Snap-on Inc., følger vi deres Code of Business Conduct, som er tilgængelig på kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk, spansk, svensk og russisk.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

Vores Code of Conduct indeholder de mest vigtige aspekter af arbejdslivet, og giver SNA Europe's ansatte retningslinjer, der sikrer at vi bevarer det fremragende omdømme, som vores virksomhed har.  Læs mere...