PRAVIDLA SOUTĚŽE „Storage Deals“

1 – POŘÁDAJÍCÍ SPOLEČNOST

Akci „Zlatá vstupenka“ pořádá od 1. dubna do 31. prosince 2017 společnost SNA Europe SAS, francouzská „société par actions simplifiées” zapsaná ve Francii (Pontoise) pod registračním číslem 509 621 736, se sídlem na adrese Allée Rosa Luxembourg – 95610 ERAGNY SUR OISE (dále jen „pořádající společnost“). Akce se koná v rámci kampaně „Storage Deals“, která probíhá od 1. dubna 2017 do 31. prosince 2017. Tato akce nabízí dvě varianty:

VARIANTA Č. 1: Účastníci soutěže mohou najít zlatou vstupenku uvnitř výrobků Bahco, které si zakoupí během kampaně „Storage Deals“.  Jako výhra bude nabídnuto deset (10) zlatých vstupenek.

VARIANTA Č. 2: Soutěž dostupná na webových stránkách www.bahco.com o nejlepší tvůrčí slogan pro jednodenní akci „Staň se pilotem“, jak je popsáno v článku 6. Výhrou bude jedna (1) zlatá vstupenka.

 

 

2 – ÚČAST V SOUTĚŽI

Této akce se mohou zúčastnit dospělé osoby (starší 18 let) s místem trvalého pobytu v Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Lucembursku, evropské části Francie (včetně Korsiky), Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii s výjimkou zaměstnanců pořádající společnosti a osob, které se přímo či nepřímo podílejí na koncepci, provedení nebo řízení průběhu akce, jakož i jejich přímých rodinných příslušníků. Pro VARIANTU 2 je účast omezena pouze na jednu osobu (stejného příjmení, stejného jména a stejné e-mailové adresy) po dobu trvání akce. Pořádající společnost si vyhrazuje právo ověřit, že se výherci soutěže zúčastnili akce v souladu s platnými pravidly. Nedodržení těchto pravidel bude mít za následek diskvalifikaci výherce a zrušení jeho výhry.

Soutěžící se mohou zapojit jak do VARIANTY 1, tak i do VARIANTY 2.

 

 

3 – OHLÁŠENÍ AKCE

 Akce bude inzerována veřejnosti prostřednictvím webové stránky a jiných reklamních médií.

 

4 – POPIS SOUTĚŽE

.

VARIANTA Č. 1: Lidé, kteří kupují produkty v rámci kampaně „Storage Deals“, budou mít možnost najít v zakoupeném produktu zlatou vstupenku a postupovat podle instrukcí a podmínek napsaných na jejím rubu.

 

VARIANTA Č. 2: Návštěvníci webové stránky budou mít možnost vyplnit online formulář na webové stránce Bahco po celou dobu trvání akce, a to tím způsobem, že nejprve odpoví na otázku a pak odešlou svůj návrh sloganu.

Do výběru o nejlepší slogan budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úspěšně zodpověděli otázku.

Výherce soutěže vybere porota složená z osobností reprezentujících různé pozice a národnosti ze společnosti SNA Europe.

 

 

5 – Podmínky účasti v soutěži

VARIANTA Č. 1: Lidé budou nakupovat nářadí v obchodech jako součást kampaně „Storage Deals“. Pokud najdou v zakoupeném výrobku zlatou vstupenku a za předpokladu, že splní požadované podmínky (například věk, zdravotní způsobilost atd.), vyhrají dvě (2) místa na naši jednodenní akci „Staň se pilotem“, jak je popsáno níže v článku 6.

 

VARIANTA Č. 2:  Každý účastník se může zaregistrovat pouze jednou. Duplicitní odpovědi budou z webové stránky automaticky odstraněny. Pořádající společnost také může rozhodnout o odstranění obsahu z webové stránky, pokud bude považován za nevhodný nebo explicitní.

 

Vložením obsahu na webovou stránku společnosti SNA Europe udělují účastníci soutěže společnosti SNA Europe celosvětovou, neexluzivní, bezplatnou, postoupitelnou a přenosnou licenci k použití, distribuci a provádění obsahu včetně neomezené podpory a redistribuce do jakýchkoli formátů médií prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

 

Účastníci soutěže dále souhlasí, že obsah, který odešlou do soutěže, neobsahuje materiál třetí strany chráněný autorskými právy ani materiály, které jsou předmětem vlastnických práv třetí strany, pokud účastníci soutěže nemají povolení od oprávněného vlastníka materiálu nebo pokud nejsou jiným způsobem oprávněni sdílet materiál a udělit společnosti SNA Europe práva zde udělenou licencí.

 

Účastníci soutěže také souhlasí, že nebudou posílat materiál, který je v rozporu se směrnicemi pro chování společnosti SNA Europe, které jsou uvedeny níže. Společnost SNA Europe na webové stránce nedovoluje aktivity porušující autorská práva a porušování práv duševního vlastnictví. Společnost SNA Europe odstraní veškerý obsah, bude-li řádně oznámeno, že takový obsah porušuje práva duševního vlastnictví jiné osoby. Společnost SNA Europe si vyhrazuje právo odstranit obsah bez předchozího upozornění.

 

Směrnice chování společnosti SNA Europe:

Na této webové stránce je nutné dodržovat tato pravidla:

(i) Stránka není určena k šíření pornografie nebo sexuálně explicitního obsahu či nevhodného obsahu, jako je týrání zvířat, užívání alkoholu nebo výroba bomby.

(ii) Respektujte autorská práva.

(iii) Nevytvářejte zavádějící popisy, značky, nadpisy nebo miniatury za účelem zvýšení sledovanosti. Naším cílem není zveřejňovat velké množství nechtěného nebo opakovaného obsahu.

 

 

6 – CENY Pro celou akci jsou nabízeny následující ceny:

 

  • Pro variantu č. 1: deset (10) zlatých vstupenek – každá zlatá vstupenka nabízí dvěma (2) osobám možnost navštívit jednodenní akci „Staň se pilotem“, při níž stráví den na závodní dráze ve španělském Madridu (místo bude účastníkům potvrzeno) s možností řídit sportovní automobil (modely vozidel budou účastníkům potvrzeny). Akce se uskuteční v květnu 2018 (datum bude účastníkům potvrzeno). Když bude zlatá vstupenka nalezena nejpozději 15. ledna 2018, bude potřeba, aby se vítěz obrátil na pořádající společnost na e-mailové adrese: beapilot@bahco.com, kde potvrdí svou účast a jméno doprovodné osoby. Účastníci a jejich doprovod musí být starší 18 let, musí mít platný řidičský průkaz a lékařské potvrzení, které nesmí být starší šesti měsíců, „opravňující jeho držitele k účasti na automobilových závodních akcích“. Tyto doklady musí být společnosti SNA Europe předloženy před potvrzením ceny. Pokud nebudou podmínky účasti splněny, může společnost SNA Europe odmítnout cenu předat. Potřebné vybavení poskytne pořadatel akce, pouze sportovní obuv si musí účastníci zajistit vlastní. Komerční cena akce je přibližně 2 000 eur.

 

  • Pro variantu č. 2: jednu (1) zlatou vstupenku, která nabízí dvěma (2) osobám možnost navštívit jednodenní akci „Staň se pilotem“, při níž stráví den na závodní dráze ve španělském Madridu (místo bude účastníkům potvrzeno) s možností řídit sportovní automobil (modely vozidel budou účastníkům potvrzeny). Akce se uskuteční v květnu 2018 (datum bude účastníkům potvrzeno). Vítěz bude kontaktován pořádající společností, aby potvrdil svou účast a jméno doprovodné osoby. Účastníci a jejich doprovod musí být starší 18 let, musí mít platný řidičský průkaz a lékařské potvrzení, které nesmí být starší šesti měsíců, „opravňující jeho držitele k účasti na automobilových závodních akcích“. Tyto doklady musí být společnosti SNA Europe předloženy před potvrzením ceny. Pokud nebudou podmínky účasti splněny, může společnost SNA Europe odmítnout cenu předat. Potřebné vybavení poskytne pořadatel akce, pouze sportovní obuv si musí účastníci zajistit vlastní. Komerční cena akce je přibližně 2 000 eur.

 

 

7 – VSTUPNÍ POŽADAVKY

VARIANTA Č. 1: Chcete-li se akce zúčastnit, musíte zakoupit nářadí nabízené v rámci kampaně „Storage Deals“.

VARIANTA Č. 2:  Chcete-li se akce zúčastnit, musíte navštívit webovou stránku během trvání akce, zodpovědět danou otázku a poté uvést své příjmení, jméno, e-mailovou adresu a povolání. Poté klikněte na možnost „Submit“ (Odeslat). Nemusíte nic platit.

 

8 – URČENÍ VÝHERCŮ A INFORMACE

VARIANTA Č. 1: Jako výherce jsou určeny osoby, které najdou zlatou vstupenku v balení nářadí před datem 31. prosince 2017, potvrdí svoji účast před datem 15. ledna 2018 a splňují platné podmínky.

VARIANTA Č. 2:

Komise vybere 1 výherce z užšího výběru účastníků (viz články 4 a 5), a to nejpozději 31. ledna 2018. Jakmile porota dokončí výběr, výherci cen budou informováni prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu, kterou uvedli při registraci k této akci.

 

 

9 – PŘEDÁNÍ VÝHRY

VARIANTA Č. 1: Poté, co výherce kontaktuje společnost SNA Europe s platnou zlatou vstupenkou, bude společností SNA Europe informován o modalitě akce „Staň se pilotem“, která je popsaná v článku 6.

VARIANTA Č. 2: Když jsou výherci kontaktováni prostřednictvím e-mailu, budou požádání o poskytnutí informací, aby bylo možné akci uspořádat, jak je uvedeno v článku 6.

V případě, že výherce neodpoví do 15 dnů ode dne, kdy byl e-mail odeslán, bude poslán druhý e-mail. Pokud oslovený výherce nebude reagovat do 15 dnů od data poslání druhého e-mailu, cena bude považována za propadlou a nebude zařazena zpět do soutěže.

 

10 – NEDOSTUPNOST VÝHER

Výhry nelze žádným způsobem směňovat za jejich hodnotu v hotovosti nebo za jakýkoli jiný druh odměny a jsou nepřenosné. Pořádající společnost však může výhry nahradit jinými výhrami ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud to bude nezbytné z důvodu okolností, nad kterými pořádající společnost nemá kontrolu.

 

11 – ROZHODNUTÍ O VÝHERCÍCH

Rozhodnutí organizačního výboru týkající se jakéhokoli aspektu akce je konečné, závazné a nemůže ho zvrátit žádná korespondence. Jména výherců a země lze získat zasláním ofrankované obálky s adresou společnosti SNA Europe SAS, Service Marketing, BP 20104 Eragny, 95613 CERGY PONTOISE, FRANCE nebo prostřednictvím zaslaného e-mailu na adresu info@bahco.com během 60 dnů po uzavření data soutěže.

 

12 – OBSAH A USTANOVENÍ PRAVIDEL Účastí na akci souhlasíte s plným zněním platných pravidel. Tato pravidla jsou k dispozici zdarma a kdykoli k vytištění na adrese www.bahco.com nebo na vyžádání na adrese SNA Europe SAS, Service Marketing, BP 20104 Eragny, 95613 CERGY PONTOISE, FRANCE.

 

13 – VRÁCENÍ NÁKLADŮ Náklady za připojení k internetu, které je potřebné pro účast na této akci, nebudou proplaceny. Peníze za produkty zakoupené během kampaně „Storage Deals“ nebudou proplaceny.

 

14 – PODVOD Pořádající společnost může zrušit celou akci nebo její část, pokud se zjistí, že byl jakoukoli formou nebo jakýmkoli způsobem spáchán podvod v souvislosti s účastí na akci nebo při vyhlašování výherců. Kromě toho si společnost vyhrazuje právo nepředat cenu jakémukoliv z účastníků, který podváděl, anebo proti němu podniknout kroky právní cestou.

 

15 – VYŠŠÍ MOC Pořádající společnost si vyhrazuje právo akci zkrátit, prodloužit, upravit nebo zrušit v případě vyšší moci. V tomto případě to nebude považováno za její odpovědnost.

 

16 – ODPOVĚDNOST Účast na akci prostřednictvím internetu předpokládá seznámení se a souhlas s charakterem a omezeními internetu, zejména pokud jde o technický výkon, dobu odezvy v případě konzultace, dotazu nebo přenosu informací. Za nedostatečnou ochranu některých údajů proti možnému zcizení a za riziko nakažení případným virem šířícím se po internetu nepřebírá pořádající společnost žádnou zodpovědnost. Pořádající společnost nenese odpovědnost v případě přerušení komunikace prostřednictvím internetu nebo změny účasti (síťová komunikace, selhání sítě) a obecněji v případě jakéhokoli přerušení internetového připojení. Pořádající společnost nenese odpovědnost v případě poruchy nebo výpadku sítě doručovatele, a to zejména v případech, kdy se cena ztratí během doručování, není doručena, je poškozena nebo její doručení má zpoždění. Stejně tak pořádající společnost nenese odpovědnost v případě, kdy je cena nesprávně doručena z důvodu nesprávných informací poskytnutých účastníkem nebo v případě, že cena nebyla doručovatelem účastníkovi doručena ve stanoveném časovém rámci.

 

17 – OSOBNÍ ÚDAJE Zpracování osobních údajů účastníků je pro pořádající společnost nezbytné, aby pořádající společnost mohla akci efektivně spravovat a také aby se mohla ujistit, že výherci obdrží své ceny. Tyto údaje využívá pořádající společnost a v případě potřeby i její partneři za účelem akce, v případě potřeby jsou údaje rovněž využívány k zasílání obchodních sdělení pořádající společnosti účastníkům, kteří o ně požádali. V souladu s francouzským zákonem na ochranu osobních údajů ze 6. ledna 1978 mají účastníci právo přístupu, opravy nebo vymazání části nebo veškerých svých osobních údajů, jakož i právo vznést námitku proti použití daných osobních údajů. Účastníci mohou uplatnit svá práva zasláním e-mailu na adresu info@bahco.com nebo na adresu SNA Europe SAS, BP 20104 Eragny, 95613 CERGY PONTOISE, France. Osoby, které budou uplatňovat svá opoziční práva před koncem akce, se nebudou moci akce zúčastnit a získat cenu.

 

18 – PRÁVO ROZHODNÉ A SPORY Akce a platná pravidla se řídí a budou vykládány v souladu se zákony Francie.  Jakékoli námitky nebo nároky v souvislosti s akcí musí být zasílány pořádající společnosti na adresu info@bahco.com nebo na poštovní adresu SNA Europe SAS, BP 20104 Eragny, 95613 CERGY PONTOISE, France.